ORTE konferencia Csurgón

Az Országos Református Tanár Egyesület (ORTE) 110. konferenciáját tartotta meg Csurgón, 2012. szeptember 28-30-án.

 

Az ORTE Választmányi Ülésén 2012. szeptember 28-án öt új református tanár kérte felvételét az egyesületbe, közöttük Onhauszné Godó Benita és Suba Csaba a nagykőrösi református gimnázium tanárai.

 

Az esti áhítatot Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke tartotta. Köszöntötte a csurgói Országos Református Tanár Egyesület (ORTE) konferenciáján megjelentek és hasznos tanácskozást kívánt a két napra.

 

Ezután Dr. Korsós Bálint az ORTE elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte aki Csokonai csurgói tanárságának történetét vázolta fel a hallgatóságnak.

 

Az este fő előadását Klisz Andrásné a Csurgói Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa: „Megoldások eszköztára: integráció, felzárkóztatás esélyegyenlőség” c. tartotta, amit kérdések és válaszok követtek.

 
 

A Csokonai Pince adott helyet a delegációk bemutatkozására, ami étel és ital elfogyasztása mellett hasznos beszélgetésekkel éjfélig tartott.

 
 

A szombat reggeli áhítaton Szászfalviné Farkas Judit református lelkész szolgált. Ezután Dr. Horváth József tanár úr: „Csokonai Somogyban” címmel tartott előadását hallgatta meg a tagság. 

 

A Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium életét Kovács József igazgató úr mutatta be két vetített képes, zenés anyaggal. Violáné Bakonyi Ibolya és Viola Ernő könyvtáros tanárok, nagy szakértelemmel és szeretettel a park szobrai és a híres könyvtár anyagai között kalauzolták a látogatókat.

 
 

Ezután elindult csoportunk a várva várt nagy kirándulásra. Az első állomásunk a szennai Szabadtéri Néprajzi Gyűjteménynél volt. Somogyban, az országban egyedülállóan, helyi kezdeményezésre egy élő faluban létrehoztak egy falumúzeumot. A látványosságai közt kiemelkedő az 1785-ben, népi barokk stílusban épült református templom. A templombelső berendezését Nagyváthy János asztalosmester készítette. A festett karzatok, a padok mellvédjei, a mennyezeti kazetták a reneszánsz óta fennmaradt szépmíves mesterség legszebb motívumait őrzik (különösen jellegzetes a sellőfigurás kazetta). A templom mennyezeti kazettáit 1949-ben rekonstruálta Z. Soós István, kaposvári festőművész. Az ORTE tagjainak a Zselicet és a református templomot a gyülekezeti élettel Bellai Zoltán püspöki főtanácsos, lelkipásztor mutatta be.

 
 

Az első lakóépületet 1978-ban nyitották meg a falumúzeumban. Ma már öt porta áll az egy utcából álló, múltidéző épületsoron. A fatornácos, füstös-konyhás házak mellett találjuk a bognárműhely, a pálinkafőző, a présház és az istállók faépítményeit. Legújabb látnivaló egy gépszín, jelenleg igen szegényesen és a rackabirkák által látogatottan fogadta az érdeklődő túrázókat.

 
 

Az ORTE tagjainak a Zselicet és a református gyülekezet életét Bellai Zoltán püspöki főtanácsos mutatta be, majd a gyülekezet vendégházában elfogyasztottuk a számunkra elkészített finom ebédet. Zselickisfalud jelentős látnivalója az 1821-ben épült barokk stílusú református templom, mely a források szerint már a negyedik temploma a településnek. Végleges formáját az 1884-ben végzett felújítások során érte el. Látogatásunkkor is munkálatokat végeztek a templomon. A nagytiszteletű úr templomtörténetének meghallgatása után énekekkel dicsértük az Urat és köszöntük meg a szíves vendéglátást.

 
 

A nagybajomi Református Egyházközség története 1542-re nyúlik vissza, amikor az első törökdúlás után a faluba visszatérő lakosságot protestáns prédikátor látogatta meg. Szavai és igehirdetése halló fülekre és szívekre talált a településen. 1780-1820 között építették fel a templomot, majd a lelkészlakást és végül az iskolát kántortanítói lakással együtt. Ezekből, az épületekből, csak a templom homlokzat fala maradt fenn. A háborúban visszavonuló német csapatok felrobbantották a templomot, amit nagy áldozatok árán sikerült újjáépíteni 1948-ra. 1950. július 3-án az iskola épületét és a szolgálati lakást államosították. 1991-ben a presbitérium visszakérte a volt ingatlanjait, melyeket 1993-ban meg is kapott a helyi önkormányzattól. A templom és a gyülekezet történetét Fejér István református lelkipásztor ismertette, majd Kodácsy Simon Eszter teológiai tanár, lelkipásztor „Teremtésvédelem” c. előadást hallgatták meg az ORTE tagjai. Innen az igazgató úr kérésére a városi sportcsarnokba mentünk, ahol a megye középiskolásainak 24 órás versenye zajlott. Bevonultunk a nézőtérre és hangos csatakiáltással drukkoltunk a csurgói refiseknek. A figyelem azonnal a népes ORTE csoportra irányult és örömmel köszönték meg a részvételünket az eseményen.

 
 

A Somogy megyei Kisbajomot erdők és rétek veszik körül. a zsáktelepülésre csend, és nyugalom jellemző. Több kis ér táplálja a Rinya-patakot. Az országos műemlékvédelem alatt álló Református Parókia teljes felújítása során alakították ki a Népi Hagyományőrző és Erdei Iskolát. A helyiek nagy szeretettel vártak bennünket és először a református templom padjaiban foglaltunk helyet. A gyülekezetet Oláh Lajos református lelkész mutatta be, a település értékeiről pedig Végh Gábor polgármester szólt.

 

Ezután az erdei iskola épületegyüttesét látogattuk meg. A parókiát övező skanzenben a népi építészet emlékei között zsuppfedeles talpas ház, csűr, kukoricagóré, kovácsműhely és régi lakóház található. Kedves vendéglátás mellett (kenyérlángos sütése) bemutatták a vendéglátók a helyi népviseletet és a különleges fehér női gyászöltözetet. Finom jó bor és sütemény mellett hangulatosan telt az idő. Köszönet mindenért a vendéglátóknak különösen is Szelidné Gerencsér Angyalnak és a polgármester úrnak, akik mindent megtesznek a településükért. Módosítva a programot a tagság megszavazta, hogy a közgyűlésre ebben a szép környezetben kerüljön sor.

 
 

Rövid buszozás után visszaérkeztünk Csurgóra, ahol a Csokonai pincében esti fogadáson vettünk részt. Beszélgetéssel és jókedvű nótázással telt az idő az éjféli órákig.

 

Vasárnap Márkus Gábor igazgató úr Református oktatásunk távlatai c. előadására került sor a református gimnázium dísztermében, majd istentiszteletre vonult át a gyülekezet az ó gimnáziummal szemben lévő csodaszép, háromtornyos templomba. Igét hirdetett Nagy Csaba, somogyi esperes, köszöntőt mondott Szászfalviné Farkas Judit gyülekezeti lelkipásztor.

 
 

A nagykőrösi küldöttség testvéri szeretettel köszöni meg a vendéglátást.

 
 

Isten áldását és gondviselését kérjük imádságunkban a csurgói református tanártársainkra és szolgálatukra.

 
 

Suba Lajos

igazgató