Beszámoló az "öregdiákok" találkozójáról

Az Arany János Diákszövetség Egyesület hagyományosan szeptember harmadik szombatján – az idén szeptember 15-én - tartotta meg az éves közgyűlését. A rossz idő ellenére szép számmal gyűltek egybe a gimnázium volt diákjai. A 9 órakor kezdődő áhítatot Jakab István lelkész egykori diák tartotta a református templomban, majd az Arany János szoborhoz vonultak az „öregdiákok”. A megemlékezés koszorúját dr. Borókai Gábor elnök és Suba Lajos titkár helyezték el.

A díszteremben a gimnázium két diákja: Hörömpő Noémi (9.a) népdalokkal, és Kiss Vivien (11.a) fuvolajátékkal köszöntötte a vendégeket.

Dr. Borókai Gábor, a Diákszövetség elnöke bevezető gondolataiban arra hívta fel a figyelmet, hogy égetően szükség van ma azokra a szervezetekre, amelyek egyrészt önmagukon segítenek, másrészt a világot építik maguk körül. A Diákszövetség olyan közös bázis, amelyben a volt, idősebb diákok tagdíjjal, adományokkal segítik a mai fiatalokat, hogy tehetségük egyre jobban kibontakozzon, és a gimnázium jó hírét öregbítsék. Elnökként feladatának tekinti, hogy minél több csatornán tudja megszólítani a régi diáktársakat nemcsak az országhatáron belül, hanem külföldön is.

A hagyományokhoz híven a díszvendégek bemutatkozása következett: elsőként Jakab István református lelkész mondta el, hogyan jutott el a gimnáziumi évek után mostani szolgálati helyére. Ma három falusi gyülekezetben szolgál: Tarján, Héreg és Bajna lelkipásztora. Ezt követően dr. Ábrahám László a National Instruments Hungary Kft. ügyvezető igazgatója idézte fel gimnáziumi emlékeit. Lebilincselő beszámolójából megtudhattuk, mennyi fordulatot vett az élete addig, amíg egy nagyon jól működő innovatív cég első embere lett. 2008-ban ő kapta az „Év menedzsere” díjat.  Pályáján visszatekintve azt a tanácsot fogalmazta meg a mai diákoknak, hogy mivel ma szinte lehetetlen, hogy valaki polihisztor legyen, ezért időben döntsék el, mi felé szeretnének haladni, és azon a területen törekedjenek átlagon felüli teljesítményre.

A beszámoló után Suba Lajos, a Diákszövetség titkára tájékoztatta a közgyűlést az elmúlt évben végzett munkáról, eseményekről. Néma főhajtással búcsúztak az év során elhunyt öregdiákoktól: dr. Szépe György nyelvészprofesszortól, a Diákszövetség tiszteletbeli elnökétől, Jalsoviczky Annától, dr. Nemcsik Gyulától és Sallai Sándortól. A hagyományokhoz híven – Suba Lajos titkár – virágcsokorral köszöntötte a jelenlévők között legkorábban, 1937-ben érettségizett Fazekas Istvánné Kovács Borbálát (Boriska nénit). A ma élő legidősebb „öregdiák”, Koczogh  Ákosné Huszár Katalin, aki 1936-ban érettségizett és jelenleg Budapesten él. Az éves beszámoló után Suba Lajos igazgató prof. Surányi Dezsővel dr. Hargitai Zoltán, született Vinter Zoltán egykori kiváló gimnáziumi diákra emlékeztek. Ezt követően került sor a botanikus  professzor tiszteletére állított emléktábla leleplezésére a gimnázium udvarán, ahol Bálint Zoltánné tanárnő, egykori diák tartott rövid beszédet.  A közgyűlés terített asztal mellett kötetlen beszélgetésekkel folytatódott.

Onhauszné Godó Benita – Suba Lajos