Kárpát-medencei Református Tanintézmények Tanévnyitója, Székelyudvarhely

A székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégiumban szeptember 7-8-án került sor a Kárpát-medencei Református Tanintézmények tanévnyitójára. A program keretében, az 1910-1912-ben elkészült kollégiumépület centenáriuma alkalmából hálaadó ünneplésen vett részt a nagykőrösi Arany János Református Középiskola küldöttsége: Suba Lajos igazgató, Ócsai Jolán gazdasági vezető, Kőházi-Kis József 12.a és Kimmer Attila 10.a osztályos tanuló.

A centenáriumi ünnepség könyvbemutatóján az „Évszázadokra előkészítve” c. kiadványt kapták meg a jelenlévők. Másnap a tanévnyitóra gyülekeztünk a Belvárosi Református Templomba, ahol az istentiszteleten főtiszteletű dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke hirdette az Igét. Magyarország Kormányát dr. Hofmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár képviselte, aki köszöntötte a jelenlévőket. Ezen alkalommal kerül sor a Bethlen-díj átadására, amelyet Kató Levente, oktatási tanácsos vehetett át, a Romániai Református Egyház oktatásügyéért végzett pedagógusi munkája elismeréséért. Az ünnepséget a kollégium főbejáratánál folytattuk, ahol leleplezték Gönczi Lajos tudós-professzor, iskolaigazgató szobrát, akinek idejében a kollégium új épülettel gazdagodott. Örömmel üdvözöltük a család képviseletében jelenlévő Dr. Gönczi Béla főorvos urat, akinek dédapjára emlékeztünk.

A Református Kollégium épületének felújítása, még 2006-ban elkezdődött. Először az étkezde, majd a tornaterem, a fűtésrendszer, a tetőszerkezet, a homlokzat, a belső termek munkálatai fejeződtek be. A tanévnyitóra az egész épület teljesen megújult, számolt be az eseményekről Tőkés Zsolt igazgató. 2001-ben 73 diákja volt a kollégiumnak, 2012-től pedig 590-en tanulnak az udvarhelyi kollégiumban.

Az ünnepi alkalmon a Nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Szakképző Iskola és Diákotthon képviseletében Suba Lajos igazgató és a Kézdivásárhelyi Református Kollégium képviseletében Farkas Ferenc igazgató testvériskolai szerződést írt alá. Ebben kijelentették, hogy a nemzeti összetartozás érzésének elmélyítése érdekében a tanári és tanulói közösségeik rendszeres találkozását kívánják megvalósítani.

„Pedagógusaink és tanulóink nevében ünnepélyesen kinyilatkozzuk és vállaljuk

-         a két iskola tanárai közötti tapasztalatcserék megvalósítását,

-         a közös történelmi és irodalmi értékek feltérképezését, megismertetését és gazdagítását,

-         közös tanulmányi, szabadidős, kulturális és sportrendezvények szervezését és lebonyolítását,

-         a két intézmény jó hírnevének öregbítését,

-         a két település lakosainak — gyermekeiken keresztül — egymáshoz közelebb hozását,

-         a két régió – Duna-Tisza köze és Háromszék – kulturális és természeti értékeinek felfedezését,

-         a két ország kölcsönös megismerését, mindezt a református lelkiségünk megerősítésével.”

A szerződést az igazgatók mellett a diákok képviseletében a kőrösi Kimmer Attila 10.a és a kézdivásárhelyi Orosz Boglárka 10.a osztályos tanulók látták el kézjegyükkel.