Látogatás Técső városában

Técső városában 2015. április 13-án került sor a segélycsomag és az adomány átadására. A helyi Református Egyházközség képviseletében Nt. László Károly lelkipásztor és a gyülekezet főgondnoka Révész Sándor, a Técsői Református Líceum képviseletében Ambrus István igazgató és Ambrus Pál tanár, előző igazgató vette át a fél-fél milliós adományt. A nagykőrösi református gimnázium diákjai, tanárai és az intézmény 200000 forinttal járult hozzá a testvériskola növendékeinek az ellátásához.

A képen balról jobbra állnak: Mészáros Tibor técsői alpolgármester, Révész Sándor técsői ref. főgondnok, Suba Lajos ref. gimn. ig., László Károlyné, László Károly lelkipásztor, Dr. Czira Szabolcs polgármester, Ambrus István técsői líceum ig., Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea presbiter, ref. gimn. tanár, Ambrus Pál técsői líceumi tanár, volt ig.

 

További képek: ref. templom, régi magyar épületek a központ terén, a Tiszán megmaradt híd egy tagja dacol a folyóval - egyszer reméljük ez is újra felépül. A líceum számítástechnika terme. A líceum egyen nyakkendője.