Felvételizőknek!!!!

Felvételizőknek!!!!

A központi írásbeli felvételi vizsgára a diákigazolványát vagy személyi igazolvánáyt a felvételiző diák feltétlenül hozza magával!

Az írásbeli vizsga javított és értékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének jelenlétében 2016. január 28-án 8 és 16 óra között a gimnázium dísztermében megtekintheti (a diákigazolvány bemutatásával), azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap végéig (16 óráig) írásban adhatja be. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Az értékelő lapot 2016. január 28-án a tanulónak vagy a szülőnek diák- vagy személyi igazolvány bemutatásával személyesen kell átvenni a gimnázium titkárságán.

További fontos dátumok:

2016. január 28. 800-1600 – A tanulók értesítése az írásbeli felvételi eredményekről.

2016. január 29. 1500-1700 – Felvételi elbeszélgetés azoknak a tanulóknak, akik az Arany János Református Középiskola gimnáziumi osztályaiba jelentkeznek. (Pótnap: 2016. február 02. 1500-1700)

2016. január 30. 900-1100 – Fizikai-erőnléti alkalmassági felmérő, valamint intézményi ismertető megtartása a szakgimnáziumba jelentkezett tanulóknak (Pótnap: 2016. február 02. 1500-1700)

2016. február 12. – A középiskolai jelentkezési lapok beadásának határideje.

2016. február 22. 1500-1700 – Szóbeli felvételi vizsga angol nyelvből a 6 osztályos gimnáziumi képzésre és a 4 osztályos emelt szintű angol-történelem tagozatos gimnáziumi képzésre jelentkezőknek. (Pótnap: 2016. február 26. 1500-1700). A tételek a honlapon megtalálhatók.

2016. március 09. – Az ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése a gimnázium dísztermében.

Ezekre az alkalmakra külön behívót vagy értesítést nem küldünk.