In Memoriam Györök Gyuláné

IN MEMORIAM
Györök Gyuláné Kis Katalin

a nagykőrösi Arany János gimnázium tanára 1949-1993-ig

Temetése 2016. május 11-én, 13 órakor lesz a református temetőben.

Györök Gyuláné Kis Katalin (1924-2016) édesapja, Kiss Sándor tímár iparos volt. Édesanyja Kiss Sándorné Donát Katalin háztartásbeliként gondoskodott a családról, két leánygyermekéről.
Gimnazista éveit iskolánkban töltötte, kiváló növendék volt. Felsőfokú tanulmányait Szegeden kezdte, majd Budapesten a Pázmány Péter Tudományegyetemen fejezte be 1948-ban magyar-német szakon. A Pedagógus Szakszervezet tagja lett. Tanári tevékenységét a (Patay utcai) Kossuth Lajos Általános Iskolában kezdte óraadóként, majd kinevezését követően 1949-1951-ig „rendes” tanárként dolgozott. 1952-ben orosz szakos diplomát szerzett. Háromévi szolgálat után a városban megkezdődő agrár szakérettségis tanfolyam magyar szakos tanára lett. Munkája elismeréseként az FM. agrár főigazgatója dicséretben részesítette. A képzés megszűnése után főhivatású kollégiumi nevelőként a város Középiskolás Leánydiákotthonába került. Két év elteltével áthelyezését kérte az Arany János Gimnáziumba.
1957. július 1-jétől kezdve „Kati néni” 70 éves koráig a gimnázium fáradhatatlan tanára lett. Magyar-német-orosz, valamint gyors- és gépírás szakos tanárként minden tárgyát tanította. 1959-ben férjhez ment Györök Gyulához, majd kétévi házasság után elvált. Györök Gyöngyi (1959) nevű gyermekét egyéves korától egyedül nevelte nagy szeretettel.
Az 1960-as évek közepéig a Magyar Nők Demokratikus Szövetségében is dolgozott. A Magyar Gyors- és Gépírók Országos Szövetségének 1975-től lett tagja. Folyamatosan vett részt a továbbképzéseken. 1962-ben Weimarban egyhónapos nemzetközi nyelvtanfolyamon tökéletesítette nyelvtudását. Pedagógusi munkájáért miniszteri dicséretben részesült 1978-ban. Ekkor járt másodszor nyelvi továbbképzésen Drezdában.
A gépírásoktatás meghonosítója és népszerűsítője volt az iskolában és a városban egyaránt. Tevékenységét óraadóként nyugdíjba vonulása után is (1993-2000-ig) folytatta. Az Országos Gyorsíró és Gépíró Bizottságtól eredményes tanári munkája elismeréséül „Emléklap”-ot kapott 1979-ben. Könyvtárvezetői feladatokat is végzett. Munkabírása és lelkiismeretessége követendő példaként állhat a fiatal pedagógusok előtt. 1985-ben Kiváló tanár érdemérmet kapott. A gimnázium tanári kara 1990-ben szavazta meg számára a Bánóczy Endre Pedagógiai Díjat.
Önéletrajzát így fejezte be: „Szeretek dolgozni, munkámat hivatásérzetből végzem, betölti az életemet. Mindaddig, amíg tudok, dolgozni fogok.” Kati néni ezt nemcsak leírta, de így is tett. 1993 augusztusában Tóth Tibor igazgató – őszinte nagyrabecsülése mellett – levélben tájékoztatta, hogy nyugállományba kerülése miatt, a 44. tanévének befejezését követően, felmenti a további tanári munkája alól. Györök tanárnő 1994. január 1-jétől véglegesen nyugdíjba „kényszerült”, de a gyors- és gépírást nagy szeretettel tovább oktatta.
Lakhelye az Apponyi utca (majd Puskás Tivadarra változott) 10. szám alatt található. Szeretett a szépen rendben tartott szőlővel és gyümölcsössel telepített udvaron tartózkodni. Halála előtt is egy fotelben ülve figyelte, hogy az emberek metszik a szőlőt és a fákat. Számára az éltető erőt, a gyógyulást mindig az alvás, a pihenés és a szabad levegőn tartózkodás jelentette. Emléke legyen áldott! A lélek él és találkozik majd tanártársaival az égi „kőrösi gimnáziumban”.

Hálás emlékezéssel:
Suba Lajos
igazgató, egykori tanítványa, majd tanártársa Kati néninek