Tantestület

Tanár A 2018/2019-es tanévben oktatott tantárgyak
Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea igazgató - Rendv. Jog és közig. Közsz. Ügyi. Ism., Közsz. ügyint. alapf. Kü. ism.
Balog Gabriella  igazgatóhelyettes - Informatika, Informatika közép szintű érettségi felkészítő, Német nyelv
Dr. Szolga Sandor  igazgatóhelyettes - Irodalom, Magyar nyelv
Angyal Olga  Magánbiztonság és vagyonvédelem, Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
Bálint Zoltánné  Kémia
Bányainé Schleisz-Bognár Viktória Emma Testnevelés
Bartusné Tóth Nóra Történelem, Olasz nyelv
Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna Irodalom, Magyar nyelv, Német nyelv
Cselóczkiné Tóth Erika Irodalom, Magyar nyelv, Történelem
Dr. Csermák Károly Technika, életvitel és gyakorlat, Pénzügyi és vállalkozói ismeretek
Dr. Fülöp Tiborné Testnevelés
Ecsedi Peter Ének-zene
Faragóné Kmecs Lilla Fizika
Habon László Matematika
Hajdu Andrea Könyvtárpedagógia, tankönyvfelelős
Hernádi László Katolikus hit- és erkölcstan
Horváth Lehel Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat, Speciális gyakorlat
Jauch József Matematika
Kálmánné Faragó Adél Irodalom, Magyar nyelv, Angol nyelv
Kishalmi Tibor Önvédelem és intézkedés taktika gyakorlat, Speciális gyakorlat
Kiss Attila  Katolikus hit- és erkölcstan
Kissné Somogyi Rita Angol nyelv, Rendészeti szakmai angol nyelv
Kocsis Szilvia Történelem, Földrajz
Kovácsné Sopajti Bernadett Német nyelv
Lajtár Istvánné Fizika
Lencsés Tamás Informatika
Lencsésné Balogh Lidia Annamária Német nyelv, Református hit- és erkölcstan
Maginé Erdős Veronika Matematika
Mari Laszló Informatika, Fizika, Komplex természettudomány
Mészáros Hermina Biológia
Molnár Attila  Testnevelés
Nagy Anett Katolikus hit- és erkölcstan
Dr. Nagy-Bognár Anett Jogi és közigazgatási ismeretek
Dr. Novák Lászlóné Angol nyelv, Rendészeti szakmai angol nyelv
Onhauszné Godó Benita Irodalom, Magyar nyelv, Társ.i és sz.kom.közsz.ügyi.ism
Oszlanczi Andrea Református hit- és erkölcstan, Mozgóképkultúra és médiaismeret, Történelem
Palcsó Andrea  Biológia
Palainé Zubány Anna Testnevelés
Papné Farkas Ágota Matematika, Gépírás, Dokumentumkészítés, Iratkezelő ügyviteli ismeretek
Ragóné Ország Zita Német nyelv, Angol nyelv
Sági Mónika  Angol nyelv
Sári Zoltán  Vizuális kultúra
Sipos Péter István Református hit- és erkölcstan
Suba Csaba Matematika, Mozgóképkultúra és médiaismeret
Subáné Kis Anna Irodalom, Magyar nyelv, Mozgóképkultúra és médiaismeret
Szabó László Fegyveres szervek és vagyonvédelem, Magánbiztonság és vagyonvédelem, Rendvédelmi szervek és alapfeladatok gyakorlat, Rendvédelmi szervek és alapfeladatok
Szalánczi Péter Testnevelés
Szentgróti Antalné Matematika
Szokonyáné Berecz Eszter Irodalom, Magyar nyelv
Szrapkóné Ferencz Orsolya Angol nyelv
Tömösköziné Védfy Orsolya Gyógypedagógus, ifjúságvédelmi felelős
Vraukó János Történelem, Földrajz
Zódorné Csákó Zsuzsanna Matematika
Kollégium  
Hegedűs Károly Kollégiumi munkaközösség vezető
Benke Zoltánné Pedagógiai felügyelő
Herega Zoltán Pedagógiai felügyelő