Tájékoztató a hatosztályos képzésről

A jelenlegi magyar közoktatásban
a hat évfolyamos gimnáziumi képzés
a legeredményesebb!

A hat évfolyamos gimnázium elsősorban azoknak a kiemelkedő képességű 6. osztályt végző gyermekeknek ajánlott, akiknek szemmel láthatóan jobb a tanulási teljesítményük, mint osztálytársaiknak, és hasonlóan jó képességű diákok által kialakított csoportban szeretnének gimnáziumban tanulni. Ebben az osztályban lehetőségük nyílik tehetségük kibontakoztatására, az eredményes felkészülésre a felsőfokú tanulmányaikhoz. A 7-8. évfolyam alapozó és a 9-10. évfolyam irányító szakasza után a 11-12. évfolyamon széleskörű választható órakerettel segítjük a közép- és emelt szintű érettségire történő felkészülést és a sikeres továbbtanulást. Kiemelt feladatunknak tekintjük a tehetséggondozást. A 11. és 12. évfolyamon csoportbontásban tanítjuk a matematikát, az idegen nyelveket és az informatikát.

Tisztelt Szülő! Ha már biztos benne, hogy gyermekét ilyen gimnáziumi képzésbe szeretné íratni, akkor érdemes felkeresni az Arany János Református Gimnáziumot, ahol 1992 óta működik ez a felkészítési forma. Hiteles tájékoztatást csak a képzés helyén kaphat!

Szintén fontos tudni, hogy külön kell jelentkezni a központi írásbeli vizsgára, és majd azt követően az adott középiskolába. Ehhez minden tájékoztatást megadunk gimnáziumunkban. A jelentkezési lapok kitöltését helyben biztosítjuk, a kitöltésében segítséget nyújtunk. A jelentkezéshez az általános iskolák jóváhagyása, igazgatói, osztályfőnöki aláírás és pecsét nem szükséges! A felvételi eljáráshoz a jelentkezési lapot biztosítjuk, melyen elég csak a szülő és a diák aláírása!

FIGYELEM! A 6 évfolyamos gimnáziumokba a szülő gyermekének jelentkezését közvetlenül is megküldheti a kiválasztott gimnázium részére a központilag kiadott jelentkezési lapon. Ezzel egyidejűleg a tanulói adatlapot a szülő szintén közvetlenül a Felvételi Központnak küldi meg (9001 Győr, Pf. 694). Amennyiben a központi írásbeli vizsgára nem nyújtottak be jelentkezési lapot, még megtehetik azt iskolánkban, mert januárban lesz lehetőség a pótlásra. A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 2017. január 21. 9.30 óra.

TUDTÁK? TÁJÉKOZTATTÁK ÖNÖKET A FENTIEKRŐL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN?

Remélem igen, de ha mégsem, kérem, keressék fel iskolánkat, ahol minden segítséget megkapnak gyermekük felvételijéhez. A család számára a gyermek a legfontosabb. Választhat, dönthet arról, hol folytassa iskolai tanulmányait. Válasszon! Döntsön jól! Az Arany János Református Gimnázium elsősorban a nagykőrösi családok gyermekeit várja a képzéseibe, így a 6 évfolyamos tehetséggondozó gimnáziumi osztályába is.

Suba Lajos
igazgató