Alapítványaink

Alapítványaink

Az iskola nevelőmunkáját és növendékeit támogató alapítványok

 

Talentum Alapítvány Figyelem! Csak a Talentum Alapítvány részére ajánlható fel a személyi jövedelemadó 1 százaléka.
Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.10401990-49565252-54531004
Adószám: 19177311-1-13
Célja: az iskola tehetséges tanulóinak anyagi segítség nyújtása részben egy összegben kifizetett ösztöndíjak formájában, részben hozzájárulás bel- és külföldön szervezett nyelvtanfolyamokon illetve bármilyen tehetséggondozó táborban, tanfolyamon való részvétel költségeihez.

Sporttal az egészségért Alapítvány
Bankszámlaszám: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.10401990-49565252-48501008
Adószám: 19180629-1-13
Célja: az intézmény sportéletének elősegítése és támogatása. Ezen belül az alapítványi vagyon ésszerű felhasználásával elősegíti a sportolás eszközrendszerének fejlesztését, a kiemelkedő teljesítményt elérő diákok és nevelőik jutalmazását.

Szerver 2000 Alapítvány
Adószám: 18680872-1-13
Célja: az intézmény számítástechnikai oktatásának támogatása, annak színvonalasabbá tétele érdekében, a gimnázium több mint tíz éve hagyományos számítástechnikai versenyének támogatása és rendezése költségeiben és díjazásban, a gimnázium számítástechnika oktatása számára fontos hardver eszközök és szoftverek beszerzésének támogatása.

Nagykőrösi Arany János Gimnáziumért Alapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11742128-20910970
Adószám: 18693661-1-13
Célja: az iskola épület állagának megóvására nyújtott támogatás, berendezési, oktatási eszközállományának gyarapítása. Az iskola tehetséges tanulóinak anyagi segítség nyújtása, részben egy összegben kifizetett ösztöndíjak formájában, részben hozzájárulásként bel- és külföldön szervezett nyelvtanfolyamokon, illetve bármilyen tehetséggondozói táborban, tanfolyamon való részvétel költségeihez. Az iskola dolgozóinak jobb munkavégzéséhez, valamint egyéb iskolai szemléleti és oktatási célok megvalósításához nyújtott anyagi segítség.

Bethánia Alapítvány
Bankszámlaszám: OTP Bank Rt. 11742128-20096542
Adószám: 19177311-1-13
Célja: elősegíteni és támogatni a református internátus növendékeinek tanulását és színvonalasabbá tenni a tanuláson kívüli tevékenységüket. Lehetőséget biztosít a kiemelkedő teljesítményt nyújtó növendékek és dolgozók munkájának elismeréséhez. Részben vagy egészben átvállalja a szegény és nehéz körülmények között élő növendékek térítési díjának befizetését. Hozzájárul az intézet eszközrendszerének és működésének fejlesztéséhez. Minden eszközével és vagyonával segíti az iskola és az internátus református szellemiségű nevelőmunkáját.

Iskolánkat támogató zárt alapítványok

A Bekő Andrea Alapítvány támogatását az iskola 9-10-11. évfolyamának azon négy tanulója kapja, aki magyar nyelv és irodalomból vagy matematikából az adott tanévben kiemelkedő eredményt ér el, s akinek magatartása példamutató.

Az 1971-ben végzett IV. B. osztály emlékére létrehozott Alapítvány kamatainak összegéből évente két-három, a tanárok által javasolt tanuló és egy, a diákok által választott tanár kap elismerést.

Az Unghváry Sándor Alapítvány, melyet iskolánk volt növendékének felesége hozott létre 10.000 dollár alaptőkével, a történelem és idegen nyelv területén kiemelkedő tanulmányi eredményű ref. egyháztag diákjaink támogatását biztosítja.