Kistérségi Idegen Nyelvi Verseny

Sági Monika, az idegen nyelvi munkaközösség vezetőjének beszámolója

Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Kistérségi Idegen Nyelvi Versenyt hirdetett angol és német nyelvből az általános iskolák 5-6. és 7-8. osztályos tanulói, valamint a középiskolák azonos korosztályú diákjai számára. A tanulók mindkét kategóriában és korcsoportban írásbeli és szóbeli fordulón vettek részt. A szóbeli részhez előzetes feladat is tartozott.

 
Az írásbeli fordulón a tanulók a korcsoportjuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő változatos, kommunikatív feladatokat oldottak meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálták. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődtek. A csapatverseny feladattípusai hasonlóak voltak az egyénihez, a megoldásukhoz azonban szükség volt a csapattagok együttműködésére.
 
A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáltuk változatos, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét képi stimulus segítette a feladatvégzés során.  A szóbeli fordulón előzetes és helyben megoldandó feladatok is szerepeltek.
 
Versenyfelhívásunkra 6 település 11 iskolájából összesen 82 tanuló jelentkezett. A versenyzők szóbeli teljesítményét négy zsűri értékelte:
- Német nyelvből az 5-6. osztályos korcsoportban: Tatai Istvánné, Lencsésné Balogh Lídia, Petró Emese.
- Német nyelvből a 7-8. osztályos korcsoportban: Harcziné Kmetty Enikő, Szabó-Kaczvinczi Éva, Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna.
- Angol nyelvből az 5-6. osztályos korcsoportban: Somogyi Rita, Gyaraki Márta, Palotai Renáta.
- Angol nyelvből a 7-8. osztályos korcsoportban: Dr. Novák Lászlóné, Nagy Anett, Márkus Petra.
 
A tanulók teljesítményének értékelése mindkét kategóriában korcsoportonként történt. Minden résztvevő oklevelet kapott. Az 1-3. helyezést elért tanulók, illetve csapatok értékes könyv-, illetve tárgyjutalomban részesültek. Különdíjak kiosztására is lehetőségünk nyílt. A verseny fővédnöke, nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr, az Igazgatótanács elnöke egy értékes német nyelvű jogi témájú könyvet ajánlott fel a legeredményesebb felkészítő tanár számára. Pákozdi Viktória a ceglédi MySchool nyelviskola vezetője három versenyzőnek egy-egy 40 órás angol nyelvtanfolyamra szóló ajándékutalványt ajánlott fel. Az ELT Hungary Kft. jóvoltából angol nyelvű könnyített olvasmányokkal gyarapíthattuk a nevező iskolák könyvtárát.
 
A délelőtt folyamán a felkészítő kollégák Csöbönyei Adrienne, a EUROEXAM nyelvvizsgaközpont ügyfélkapcsolati koordinátorának szakmai előadását hallgathatták meg. A versenynap lebonyolítását a gimnázium tanárai, dolgozói és tizedik évfolyamos diákjai segítették.