Kistérségi Idegen Nyelvi Verseny

Az Arany János Református Gimnázium,Szakgimnázium és Kollégium

Kistérségi Idegen Nyelvi Versenyt hirdet angol és német nyelvből

A verseny célja

Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó feladatokon keresztül az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol és német nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése és az információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára.

A verseny résztvevői

A versenyen az általános iskolák 5-6. és 7-8. osztályos tanulói, valamint a középiskolák azonos korosztályú diákjai vehetnek részt.

A verseny kategóriái és korcsoportjai

Egyéni kategória angol és német nyelvből:  

5-6. osztály (Iskolánként maximum 4-4 fő jelentkezését várjuk.)

7-8. osztály (Iskolánként maximum 4-4 fő jelentkezését várjuk.)

Csapat (4 fő) kategória angol és német nyelvből:

5-6. osztály (Iskolánként maximum 2-2 csapat jelentkezését várjuk.)

7-8. osztály (Iskolánként maximum 2-2 csapat jelentkezését várjuk.)

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny anyaga mindkét korcsoport számára az angol, illetve német nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól.

Szintjei:

5-6. osztály: Kezdő = A1           a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintezés szerint.

7-8. osztály: Alapfok = A2         a Közös Európai Referenciakeret (KER) szintezés szerint.

A verseny formája

A tanulók mindkét kategóriában és korcsoportban írásbeli és szóbeli fordulón vesznek részt. A szóbeli részhez előzetes feladat is tartozik.

Az írásbeli fordulón (60 perc) a tanulók a korcsoportjuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő változatos, kommunikatív feladatokat oldanak meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek. A csapatverseny feladattípusai hasonlóak ez egyénihez, a megoldásukhoz azonban szükséges a csapattagok együttműködése.

A szóbeli forduló során (összesen 10 perc) a tanulók beszédprodukcióját, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét képi stimulus segíti a feladatvégzés során.  A szóbeli fordulón előzetes és helyben megoldandó feladatok is szerepelnek.

Előzetes feladatok a szóbeli fordulóhoz

Egyéni kategória (mindkét korcsoportban):

Minden versenyző hozzon magával egy tárgyat (ha ez nem lehetséges, akkor a róla készült képet, vagy rajzot), és azt mutassa be minél ötletesebb módon maximum 2 (A1-es szinten) – 3 (A2-es szinten) percben.

Csapat kategória (mindkét korcsoportban):

Minden csapat közösen válasszon egy kiinduló mondatot (ez lehet saját gondolat vagy kérdés; idézet versből, meséből, egyéb irodalmi alkotásból, zeneszámból; egy bölcsmondás, szólás-közmondás vagy újságcikk, esetleg film címe stb.) Ebből kiindulva beszéljenek a csapattagok (mindkét korcsoportban) a témáról 1-1 (összesen 4) percig. Derüljön ki, mi a kapcsolatuk a kiinduló gondolattal.

A helyben megoldandó feladatok között az alábbi típusok szerepelhetnek:

Egyéni kategória A1-es szint:

 • Különbségek keresése két kép között.
 • Képsorozat elemei között lévő kapcsolat felismerése, az oda nem illő kép kiválasztása.
 • Szituációs feladat: rövid reagálás kérdésre, kérésre, javaslatra, utasításra, stb.
 • Egyszerű, kérdés-válaszon alapuló társalgás nagyon általános témákról.

Egyéni kategória A2-es szint:

 • Különbségek keresése két kép között.
 • Képek összehasonlítása, oda nem illő kép kiválasztása, indoklása.
 • Események/történet mesélése képsorozat alapján.
 • Szituációs feladat szerepkártyák alapján.
 • Társalgás hétköznapi témákról kérdések segítségével.

Csapat kategória A1-es szint:

 • Történet közös elmondása képsorozat alapján.
 • Kommunikációs feladat megoldása azonos témájú hasonló képek és irányító kérdések alapján.

Csapat kategória A2-es szint:

 • Történet közös elmondása képsorozat alapján.
 • Hiányzó információ megszerzése információs kártyák alapján.

 

A verseny időpontja: 2019. október 18.

Kérjük a résztvevőket, hogy a megjelölt kezdési idő előtt legalább 30 perccel jelenjenek meg a verseny helyszínén.

A verseny helyszíne:   Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium Nagykőrös, Hősök tere 6.

A verseny részvételi költsége: Ingyenes

A nevezés módja: a gtitk@ajrg.hu e-mail címen lehet a mellékelt nevezési lapon

 

Nevezési határidő: 2019. szeptember 27.

A verseny díjazása:

 • A tanulók teljesítményének értékelése korcsoportonként történik.
 • A résztvevők közül az 1-10. helyezést elért tanuló, illetve csapat részesül értékes különleges könyv-/tárgyjutalomban. Minden résztvevő emléklapot kap.
 • Különdíjak.

A szervezők elérhetősége:

Sági Monika (munkaközösség-vezető) sagimonika01@gmail.com

Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

Nagykőrös, Hősök tere 6.

Telefon: (53) 351-899

Szeretettel várjuk a versenyezni kívánó diákokat felkészítőikkel együtt!