Kistérségi Idegen Nyelvi Verseny

Kistérségi Idegen Nyelvi Verseny

 

2022. október 21-én rendeztük meg a Kistérségi Idegen Nyelvi Versenyt angol és német nyelvből az általános iskolák 5-6. és 7-8. osztályos tanulói, valamint a középiskolák azonos korosztályú diákjai számára. A tanulók mindkét kategóriában és korcsoportban írásbeli és szóbeli fordulón vettek részt. A szóbeli részhez előzetes feladat is tartozott.

Az írásbeli fordulón a tanulók a korcsoportjuknak és nyelvi szintjüknek megfelelő változatos, kommunikatív feladatokat oldottak meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálták. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődtek. A csapatverseny feladattípusai hasonlóak voltak az egyénihez, a megoldásukhoz azonban szükség volt a csapattagok együttműködésére.

A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáltuk változatos, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét képi stimulus segítette a feladatvégzés során. A szóbeli fordulón előzetes és helyben megoldandó feladatok is szerepeltek.

Versenyfelhívásunkra 7 település 15 iskolájából összesen 188 tanuló jelentkezett. A versenyzők szóbeli teljesítményét hét zsűri értékelte:

Német nyelvből: Tatai Istvánné – Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna; Lencsésné Balogh Lídia – Petró Emese.

Angol nyelvből: Dr. Novák Lászlóné – Kálmánné Faragó Adél; Nagy Anette – Ragóné Ország Zita; Zombori Réka – Somogyi Rita; Szenczi-Pető Tímea – Gyaraky Márta; Marticsekné Domonyi Anikó – Szrapkóné Ferencz Orsolya.

A tanulók teljesítményének értékelése mindkét nyelv esetében korcsoportonként történt. Minden résztvevő kapott emléklapot. Az 1-3. helyezést elért egyéni versenyzők, illetve csapatok értékes könyv-, illetve tárgyjutalomban részesültek. Különdíjak kiosztására is lehetőségünk nyílt. A verseny fővédnöke, nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök úr, az Igazgatótanács elnöke egy értékes német nyelvű könyvet ajánlott fel a legeredményesebb felkészítő tanár számára. Pákozdi Viktória a ceglédi MySchool nyelviskola vezetője angol és német nyelvvizsgára felkészítő könyveket ajánlott fel. Az ELT Hungary Kft. jóvoltából angol nyelvű könnyített olvasmányokkal gyarapíthattuk a nevező iskolák könyvtárát.

 

A délelőtt folyamán a versenyzőket kísérő 27 tanár Jeroen Bloemsma, az ELT Hungary Kft. munkatársának módszertani előadását hallgathatta meg Okos megoldások a 21. század eszközeivel, jó ötletek, jó gyakorlatok címmel. A versenynap lebonyolítását a gimnázium tanárai, dolgozói és tizedik évfolyamos diákjai segítették. (A versenyről készített rövid beszámoló, képek, illetve videó megtekinthető az iskola facebook oldalán.)

 

Tervek, kérések a következő évi versennyel kapcsolatban: A versenyt kétévenként rendezzük meg, tehát a következőre, reményeink szerint, 2024 őszén kerül sor.

Sági Monika
(szervező tanár)