Könyvtári szabályok és szolgáltatások

Könyvtári szolgáltatások

 

Könyvtárunkat beíratkozott olvasóink, és előzetes egyeztetés után külső kutatók is használhatják.

Gyűjtőkörünkbe elsősorban az oktatásban felhasználható szakirányú könyvek, lexikonok, enciklopédiák, szótárak, bibliográfiák és gyűjteményes munkák tartoznak. Emellett jelentős szépirodalmi állománnyal is rendelkezünk, a kötelező olvasmányként szereplő művekből nagyobb mennyiséggel rendelkezünk.

Jelentős még iskola- és helytörténeti anyagunk is, valamint gyűjtjük az Arany Jánossal, valamint más, neves tanárainkkal (Szász Károly, Szigeti Warga János, stb.) és tanítványainkkal kapcsolatos műveket is.

Szolgáltatásaink:

- Kölcsönzés

- Helybenolvasás

- Tájékoztatás

- Hangzó anyagok, vizuális dokumentumok használata

- Könyvtári és könyvtárhasználati órák, rendezvények, szabadidős foglalkozások

- Könyvtárközi kölcsönzés

- Internet-használat

- Elektronikus dokumentumok használata

Könyvtárhasználati szabályzat:

1. A könyvtár nem nyilvános, használatára az iskola tanulói, tanárai és dolgozói jogosultak. A beiratkozás ingyenes és önkéntes.

2. A könyvtár a nyitvatartási időben látogatható. Kivételt képeznek az előre tervezett és szervezett foglalkozások.

3. A kölcsönzési idő négy hét, szükség esetén egyszer ugyanilyen határidővel meghosszabbítható.

4. Elveszett vagy megrongált dokumentum mindenkori használati értékét az olvasó köteles megfizetni.

5. Az állomány meghatározott egységei (hanglemez, magnó- és videokazetta) csak helyben használhatóak, illetve egy-egy tanítási órára pedagógusnak kölcsönözhetőek.

6. A szaktantermi letéti anyagot az átvevő pedagógus kezeli.

7. A könyvtárhasználati órákat a könyvtáros vezeti.