A diákszövetségi tagságra vonatkozó információk

A tagságra vonatkozó információk

(Kivonat az Alapszabályból)

 
A Diákszövetség rendes tagja lehet a gimnázium/szakközépiskola egykori tanulója, annak működő és nyugalmazott tanára, továbbá az, aki a fentebb körülírtak közé nem tartozik ugyan, de a gimnáziummal intézményes kapcsolatban áll (pl.: az Igazgatótanács tagjai, az iskolai gyakorlatukat az intézetben teljesített egyetemi hallgatók).

A Diákszövetség tiszteletbeli tagja lehet az a személy, akit érdemeire való tekintettel vagy kiemelkedő támogatása miatt, ezért a küldöttgyűlés tiszteletbeli taggá nyilvánít, tagsági díjat nem fizet.

A Diákszövetség pártoló tagjai lehetnek mindazok a felnőtt korú személyek, akik a gimnázium és a Diákszövetség célkitűzéseit magukénak érzik, az iránt megbecsülést éreznek, anyagi támogatását vállalják és akiket az elnökség a Diákszövetség pártoló tagjai közé felvesz.

A 70. életévüket betöltött tagok, a tiszteletbeli tagok, a tiszteletbeli elnökségi tagok, továbbá akiket az elnökség írásban előterjesztett kérelmükre ideiglenesen mentesít, nem fizetnek tagdíjat.

A Diákszövetség tagjai és pártoló tagjai tagsági díjat fizetnek.

 

 

- A tagsági díjat a küldöttgyűlés határozza meg,
- A tagsági díj személyenként és évente 3000 Ft.
- aki a fenti összeget befizeti, az a diákszövetségi tagságáról emléklapot kap, valamint a gimnázium iskolai évéről kiadott évkönyvet is ingyen megkapja.

A Diákszövetség vagyona a tagdíjakból, adományokból és egyéb bevételekből áll.
A számlaszám: 10401991-50504849-49491008. Kérem, hogy a fenti számlára tegyék meg a befizetésüket pontos név és cím megjelöléssel!
Véleményeket, javaslatokat szívesen várunk a subal@ajrg.hu e-mail címre.
További híreket az www.ajrg.hu honlapon olvashatnak.
Az Öregdiák Szövetség Alapszabálya elérhető DOC illetve PDF formátumban.