Beszámoló a Diákszövetség 2017. évi közgyűléséről

Közgyűlés
Hely: Nagykőrös, Hősök tere. 6., díszterem
Idő: 2017. 09. 16. szombat 10 óra
Jelen vannak: Suba Lajos titkár
Szokonya István vezetőségi tag                  
dr. Borókai Gábor ügyvezető elnök  (kimentését kérte)      

Suba Lajos, a Diákszövetség titkára köszönti a megjelent vendégeket.

Cselóczki Viola 9.a és Cselóczki Boglárka 11.a osztályos tanulók közreműködése.
Az énekes és prózai produkció után Suba Lajos elmondja, hogy a diákok a gimnázium énekkarának is a tagjai. Sok helyen szerepeltek és egyre nagyobb sikert érnek el. Köszönhető ez Ecsedi Péter karvezetőnek. Köszöntő műsort adott iskolánk két kiváló diákja.

Napirend:

 1. Az eltelt időszak eseményei
 2. Ádám József akadémikus, Széchenyi-díjas, aki mint a gimnázium egykori növendéke,előadása élményeiről, munkájáról.

Az AJDE vezetősége

 • Elnök: Dr. Borókai Gábor
 • Titkár: Suba Lajos Károly
 • Elnökségi tag: Szokonya István

A felügyelőbizottság tagja:

 • Ócsai Jolán
 • Dr. Fülöp Tiborné és Sági Erzsébet Mónika
 1. Emlékezés az elhunyt tagtársakra (Szomorú szívvel tudatom, hogy a Diákszövetség legrégebben érettségizett élő tagja, Pánczél Tivadar életének 87. évében elhunyt, 2016. október 13-án. Hálás szívvel emlékezzünk Molnár Elekné, Szabó Julianna tanárnőre, aki a tanári kar korelnöke volt és 2017. 08. 29-én tért vissza Istenéhez.
  „A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany János) Isten adjon békés nyugalmat mindannyiójuknak. Emléküket az öregdiákok egyesülete megőrzi. Hálás szívvel S.L.
 2. A református gimnázium, az öregdiákok egyesülete és az Arany János Társaság – névadójára emlékezve – minden évben autóbuszos kirándulást szervez Nagyszalontára – 2016. október 15-én, szombaton voltunk a testvérvárosban. Az alkalmakat a jövőben Onhauszné Godó Benita szervezőtanár bonyolítja, a jelentkezéseket a gimnázium portáján lehet leadni. A látogatás az elmúlt évben is jól sikerült. Felkerestük Nagyszalonta nevezetességeit, kilátogattunk a temetőbe is, ahol koszorút helyeztünk el Arany Juliska sírjánál.
 3. Arany János születésének 200. évfordulójára Dr. Ádám József akadémikust hívtuk meg.
 4. Az osztálytalálkozók lebonyolítását és ügyeleti rendjét az új igazgatónő átszervezte. Két órát lehet az épületben tartózkodni. A csoportok által befizetett összeg egyik részét a portaszolgálat a másikat a diákszövetség kapja. Az időpontokat igyekeznek délelőttre vagy délutánra tenni, hogy ne keljen kétszer is bejönni az ügyeleteseknek. A befizetett összeg 3000 Ft/osztály, mint eddig. Új formában szeretné a jövőben folytatni az új vezetés a közgyűlés és a találkozó lebonyolítását.
 5. A Diákszövetség szeretettel köszönti a gimnázium diák korelnökét, Dr. Ábrahám Gézát, aki 1948-ban tett érettségi vizsgát. (Földvári Sándor, 1930. 08. 24.)
 6. A gimnázium tanári karának a korelnöke Rózsás Lászlóné, Cser Etelka kémiatanár (1956-1988) Sz: Csanytelek, 1931. szeptember 10. 1953-tól tanít és a képző megszűnése után került át a gimnáziumba, ahol nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Jó egészséget és hosszú életet kívánunk innen is Etelka néninek.
 7. A jövő évi közgyűlés időpontja 2018. szeptember 15. (ez a hónap 3. szombatja)
 8. Nagykőrös Város Önkormányzata kitüntetettjei között ebben az évben is volt gimnáziumunk egykori diákja: Horváth Dénesné óvodavezető Nagykőrösért díjat vehetett át augusztus 20-án-án.
 9. Pénzügyi beszámoló a 2016. évi elszámolásról felolvasta Ócsai Jolán, a felügyelő bizottság elnöke.

 

Az elmúlt évi közgyűlésen tett javaslatokról:

-Gál Géza az Arany János nevét viselő iskolák diákjainak meghívását, szavalóverseny rendezését javasolta. (E helyett gimnáziumunk 11 általános iskola diákjait fogadja egy versenyre október 20-án, pénteken, délelőtt.

-dr. Kovács Lórántné Arany János tanártársaival való számos érdekes eseményének a színjátszó csoport általi előadását vetette fel. Pillanatnyilag a színjátszók nem működnek, de a szavalók országos szinten eredményesen szerepeltek. Gera Zsuzsanna 12. b. osztályos tanuló 2. helyezést ért el a balladamondó versenyben.

-Hajdú Andrea Arany János pedagógusi munkájáról tartott előadásra hívta fel a figyelmet, amit ajánlhatunk a város minden tanára számára. Dr. Szenczi Árpád, a kőrösi főiskola dékánja tart, majd előadást az október 20-i konferencián.

-Dr. Bórókai Gábor elnök a 2017. év országos tanévnyitó városunkban történő megtartását – az egyházi fenntartó segítségével – javasolta. Örömmel mondhatom, hogy ez a program maradéktalanul megvalósult! Ez alkalommal Trefort-díjat adott át a miniszter Suba Lajos nyugdíjba vonuló igazgatónak.

Emlékév 200:

 • Benkó Imre egykori tanár munkáját, melynek témája Arany János Nagykőrösön töltött 9 éve, valamint Arany János Nagykőrösön írt közel 100 versét egy-egy szép kötetben a költő születésének 200. évfordulója alkalmára közösen a gimnáziummal és az Arany János Társasággal megjelentettük. Tóth Tibor javaslatára – sajnos a megvalósulást már nem érhette meg – a Nagykőrösön megírt verseket is megjelentettük, Tatai István előszavával, aki öregdiákként és az egyesület elnökeként éveken át tett a közösségünkért – az év során elhunyt. Fontos megjegyezni, hogy ez a könyv egyben egy hiánypótló kiadvány is, mert először olvashatják a közel 100 Nagykőrösön született Arany művet.
 • Készült négy képeslap és két bélyegző az évfordulóhoz kapcsolódóan, de egyéb apróbb emléktárgyak is készültek a gimnázium megrendelésére.
 • 2016. október 23-án, a városi ünnepségen, a 60. évforduló programja a gimnázium irodalmi műsora volt. Osztatlan elismerés követte az előadást, amelyen Tege Antal a békéscsabai színház rendező-színművésze is szerepelt. A város polgármestere egy bécsi úttal ajándékozta meg a szereplőket. A gimnázium Talentum alapítványa fizette a második busz indítását és ezzel minden szereplő eljuthatott egy napra Bécsbe.
 • A Reformáció 500. évfordulója alkalmából, 2017. február 25-től iskolánk dísztermében láthatták az érdeklődők a Reformáció Mozaik országos kiállítást.
 • Tervezi az intézmény, hogy pályázati pénzből készüljön film az iskolánk múltjáról és jelenéről, a közel 460 év fontos állomásairól.
 • Két év elteltével (a szervezők előre jelezték az előző verseny alkalmával), hogy 2017. március 2-4-én sor került az Arany János balladamondó versenyre. A döntő időpontját a Kulturális Központ igazgatónője önhatalmúlag előre hozta, amelyből számos gond támadt. Hetekig ez foglalkoztatta a városi közvéleményt.
 • Július 6-9-e között került sor iskolánk rendezésében, Nagykőrösön a Kárpát-medencei Református Középiskolák 23. Találkozójára. Jó hangulatban, a közösség megerősítésével és a város vonzáskörzetének bemutatásával emlékezetes programot szerveztünk a testvériskolák képviselőinek.
 • A ref. gimnázium igazgatója tájékozódás után – mivel az országos református tanévnyitóra 2017-ben Miskolcon kerül sor – javasolta a fenntartónak, hogy kezdeményezzük együtt a Nemzeti Tanévnyitónak a nagykőrösi megrendezését. Örömmel jelentem, hogy 2017. augusztus 31-én a református templomban Balog Zoltán miniszter és Palkovics László államtitkárok megnyitották a 2017/18. tanévet. Suba Lajos leköszönő igazgatónak – több évtizedes vezetői munkájáért – a miniszter Trefort-díjat adott át.
 • 2017. szeptember 9-én 10 órakor átadta a polgármester a felújított Hősök terét a város lakosságának. Sajnos csak 80%-ban volt kész a terület és számos kérdést (Arany-család szoborcsoport, Hősök szobrához vezető széles kőút szükségessége stb) felvetett az átalakítás.
 • Az első világháborús hősök hiányzó nevei idén még nem kerülhettek fel Zala György szobrának alapjára, mert a város nem vállalta a 3 millió Ft-os költséget. Reménység szerint 2018-ban megvalósul.
 • A múzeum felújítására 1mrd. 40 millió forintot kapott a város Áder János köztársasági elnök által vezetett emlékbizottságtól. A munkák megkezdődtek. Arany János személye fontossá lett a városnak is, amelyről eddig nem nagyon tett tanúbizonyságot. A múzeumi kiállítás korszerű, XXI. századi formában fogadja, majd jövőre a látogatókat.

Előterjesztések, javaslatok
Nagyszalonta – kirándulás 2017. október 14. – ind. 5.30 órakor

Egyebek:
A hálás emlékezés lelkületével helyeztük el koszorúnkat az udvaron felállított kopjafánál. Suba Lajos az egyesület titkára a gimnázium egykori alkalmazottaira és elhunyt diákjaira hajtott fejet a jelenlévőkkel együtt.

A finom gulyáslevest Nyíri Csaba presbiter testvérünknek köszönjük.

Nagykőrös, 2017. szeptember 16.

 

Suba Lajos
titkár