8. Workshop, Tápiószőlős

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

IDŐPONT:

2021. május 12. (szerda)

TÁRGY:

Workshop - Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

 

A rendezvény a COVID-19 vírus miatt kiadott miniszteri rendelkezés előírásai szerint került megszervezésre és lebonyolításra. 

Cél: Pedagógusok közötti tapasztalatcsere az újonnan alkalmazott digitális pedagógiai módszertanról, digitális szemléletformálás

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, igazgatók, rendszergazdák, projektmenedzsment tagjai

A megvalósult szakmai feladat leírása, értékelése, tapasztalatok:

A program kezdetén Bartáné Járó Anita üdvözölte a megjelent vendégeket.

  • Az Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium igazgató asszonyát,Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszonyt.
  • A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Szegedi György urat, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszonyt.
  • A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Vas János Zoltán urat.
  • Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Dr Szenczi Árpád urat, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszonyt, Debreczeni János igazgatóhelyettes urat.
  • A projektet megvalósító pedagógusokat, rendszergazdákat, segítő munkatársakat
  • Németh Antal projektmenedzser urat
  • Szabados Tímeát, digitáliskompetencia-fejlesztőt, Digitális Jólét Nonprofit Kft.
  • a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatóját Bángi-Magyar Attila urat és munkatársát Csilléri Edit asszonyt
  • Nagy Károly rendezvényszervező urat
  • Szénai Beátát, a projekt gazdasági vezetőjét

 

Köszöntés, megnyitó:

Szegedi György, a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója megnyitotta a rendezvényt. Igazgató úr bemutatta az iskola sokszínűségét, terveit. Elmondta, hogy pályázati tevékenységük másfél évtizedes múltra tekint vissza. Köszönte a jelen pályázatból adódó gyarapodási lehetőségeket. Sok erőt kívánt a pedagógusoknak a hétköznapokra és szakmai feltöltődést minden résztvevőnek a délután folyamán.

 

A szakmai nap programjában szerepeltek az előadások, az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása, a digitális módszertannal, digitális eszközökkel kapcsolatos tapasztalatátadás. A tervezett programpontok, tevékenységek magas színvonalon valósultak meg.

1. előadás: A folyamatok minőségbiztosításának és digitális módszertani programcsomagok beválásvizsgálatának eredményei és ajánlások bemutatása-.Domini Cani Kft. - Bángi-Magyar Attila-minőségbiztosítási szakértő, mentor; Csilléry Edit- szociológus, pedagógus

2. előadás: Előadás: A technológia nem cél, hanem eszköz – Digitális pedagógiai módszertan az iskolában –Szabados Tímea-digitáliskompetencia-fejlesztő, Digitális Jólét Nonprofit Kft.

 

Bemutatók: Az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása

Az intézmény a projekt megvalósítására, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését végzi a mindennapokban.

 

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 3 fő matematikát oktató tanító szakos pedagógus végzi.

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 1 fő matematikát oktató tanár végzi.

3. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton

A módszertani csomag megvalósítását 2 fő természettudományos tanár végzi.

 

A szakmai megvalósító pedagógusok az újonnan alkalmazott digitális módszertan, digitális eszközök tanórai alkalmazását mutatták be alsó és felső tagozaton. Bemutatóórák/órarészletek és prezentációk: Baráth-Szekeres Katalin, Gyurinkáné Bozóki Erzsébet 2. osztály matematika óra; Hajdu-Tanács Rita, Révész Viktória Petra 8. osztály matematika óra.

                                   

A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. A látottakhoz, az elhangzottakhoz hozzászólva megerősítették, hogy munkájuknak része lett a digitális módszertan

 

Záró rész: Köszönet a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójának és a segítő munkatársaknak, hogy a rendezvény létre jöhetett, s köszönet az Edu-Cate rendezvényszervezőnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségéért.