LEGO StoryStarter képzés

A VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 projektszámú, Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben" projekt keretén belül valósult meg a „LEGO eszközökkel támogatott digitális történetmesélés az oktatásban”  és a ,,A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása az oktatásban” elnevezésű pedagógusképzés 30-30 óra időkeretben.

 1. Lego-Digitális Történetmesélés

A LEGO® StoryStarter támogatja az anyanyelvi kompetenciák fejlesztését elsősorban a szövegértési, szövegalkotási képességeket és a középiskolában a kamaszkorra jellemző absztrakt, valamint kritikai gondolkodás fejlesztését. A Story Starter segítségével a tanulók LEGO elemek felhasználásával életből vett szituációkat, irodalmi műveket, történeteket értelmezhetnek újjá, ezeket korszerű IKT eszközök segítségével rögzíthetik, és a saját digitális történetükké fűzhetik össze: karaktereket építhetnek fel, képregényeket, filmeket tervezhetnek, melyeket feliratokkal és narrációval láthatnak el.

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok szerezzenek a gyakorlatban alkalmazható ismereteket az IKT-eszközök (táblagépek, interaktív tábla) kreatív használata terén, valamint ismerjék meg a digitális történetmesélés pedagógiai, módszertani lehetőségeit a különböző tantárgyak oktatása során.
A résztvevő pedagógusok legyenek képesek/alkalmasak a digitális történetmesélés foglalkozások megtartására az ajánlott programok (LEGO® Story Starter, Story Visualizer, Comics Head) és hozzájuk kapcsolódó eszközkészletek segítségével.

A továbbképzés öt tematikai egység köré épült:

 • Ismerkedés (bemutatkozás, a képzési program ismertetése, munkamódszerek bemutatása, az ellenőrzés - értékelés módjai)
 • Elméleti felkészítés (a digitális történetmesélés módszertana, a táblagépek lehetőségei a digitális történetmesélés módszertanában a LEGO által támogatott Story Starter eszközkészlet módszertani bemutatása. A módszer és eszközkészlet tantárgyspecifikus alkalmazási lehetőségeinek áttekintése.)
 • Eszközhasználat (Az eszközök, szoftverek komplex alkalmazása a gyakorlatban)
 • Gyakorlati felkészítés (A digitális történetmesélés módszerének kipróbálása a gyakorlatban, módszertani gyakorlat)
 • Továbbképzés zárása, összegzés. (Személyes tapasztalatok, konklúziók és a beadandó feladat átbeszélése)

 

 1. ,,A fejlesztő biblioterápia és a fejlesztő e-biblioterápia alkalmazása az oktatásban” elnevezésű képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a pedagógusok képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására. A képzés tudatosította azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé tette azokat a készségeket, amelyek segítségével a pedagógusok munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy a viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.

  A képzés során megszerzett ismeretek köre:
     * irodalomelméleti;
     * emberismereti;
     * személyiséglélektani;
     * olvasáslélektani;
     * esztétikai;
     * etikai;
     * módszertani