Lezáró beszámoló

Tekergők térképei pályázati beszámoló

 

Örömmel tájékoztatjuk Önöket hogy sikeresen lezártuk az EMMI, Nemzeti Tehetségprogram pályázatának keretében megvalósított „Tekergők térképei” programsorozatunkat.

A program iskolánkban már harmadik éve megvalósított kezdeményezés, aminek témaköre a természettudományok komplex megismerése. A programsorozatban azon tehetségígéreteink vettek részt, akik mind a 9. és 10. évfolyamba járnak és a természettudományok iránt elkötelezettek.

A program központi témája a térkép illetve a tájékozódás és a talaj. Ennek kapcsán végeztünk laboratóriumi kísérleteket, biológiai megfigyeléseket, ide kapcsolodó informatikai és matematikai foglalkozásokat. A foglalkozások péntek délutánonként, összesen 60 órában valósultak meg.

Ezen kívül szerveztünk több egész napos kirándulást is, így jutottunk el Budapestre az Országos Meteorológiai Múzeumba, Szarvasra a Körösvölgyi Látogatóközpontba, Csongrádra a Körös-torokhoz, Szolnokra a Vízügyi Múzeumba, Kecskemétre a Planetáriumba ahol érdekes előadások, szakmai programok vártan minket. A programokat szaktanáraink és felkért előadók tartották. A kirándulásokra önkéntes segítő kollégák elkísérték a diákokat.

A programsorozatra elnyert összegből fedeztük a kirándulások, szakmai programok útiköltségét, a diákok étkezését. Valamint vásároltunk több tabletet, amelyen a program alatt tervezési, rögzítési feladatokat valósítottunk meg.

A programsorozat alatt célunk és eredményünk is a diákok kompetenciáinak fejlesztése volt. Az élményalapú foglalkozások mindegyike a természettudományos összefüggések megértését szolgálta, a tanultak elmélyítését segítette. Ezen kívül a diákok önismeretét, kézügyességét, felelősségvállalását, esztétikai érzékét, és látókörének szélesítését is terveztük és megvalósítottuk.

A közös kirándulások maradandó élmény volt a diákoknak és a kollégáknak egyaránt. A közösség fejlődéséhez ezek a programok nagyban hozzájárultak.

A program tárgyi terméke egy saját tervezésű és készítésű terepasztal lett. A diákok valósították meg a látványterv elkészítésétől, a szükséges anyagok és eszközök összeírásán át egészen az összeépítésig.Igen komoly esztétika érzéket, kézügyességet és türelmet igénylő feladat nagy élményt jelentett számukra. 

Szeretnénk a programsorozatot a következő tanévben is folytatni.