VEKOP-7.3.3 pályázat

A projekt fő jellemzői:

A projekt célja olyan, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által támogatott pedagógiai módszertani csomagok alkalmazásával megvalósított digitális pedagógiai környezet kialakítása, amely hozzájárul Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája, valamint a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia illetve a Köznevelés-fejlesztési Stratégia célrendszereinek megvalósulásához, elősegíti az iskolából való lemorzsolódás mérséklődését és elősegíti a pedagógusok digitális módszertani kultúrájának növelését.

A projekt megvalósítása során az alábbi kompetenciaterület fejlesztését vállaltuk:

 • Matematikai kompetencia fejlesztésének támogatása
 • A szövegértés fejlesztésének támogatása
 • A természettudományos megismerés támogatása

A projekt során az alábbi köznevelési intézményekkel működünk együtt:

Az intézmény a projekt megvalósítására az alábbi, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését vállalta:

1. Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO® Story Starter csomag alkalmazásával
A módszertani csomag megvalósításába 3 fő magyar szakos szaktanár, valamint a 9. és a 10. évfolyamról évfolyamonként 2-2 osztály kerül bevonásra.

2. GEOMATECH – Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára
A módszertani csomag megvalósításába 3 fő matematika szaktanár, valamint a 9. és a 10. évfolyamról évfolyamonként 2-2 osztály kerül bevonásra.

3. GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára
A módszertani csomag megvalósításába 2 fő természettudományos szaktanár, valamint a 9. és a 10. évfolyamról évfolyamonként 2-2 osztály kerül bevonásra.

A projekt megvalósítása három tanévet ölel fel, amelynek során 4 mérföldkő került kijelölésre az alábbi módon: I. mérföldkő: 2019.08.31, II. mérföldkő: 2020.06.30, III. mérföldkő: 2021.06.30, IV. mérföldkő: 2021.08.31. A projekt során, a felhívással összhangban az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

 • Az intézményben 1 db digitális tanterem kialakítása, amely rendelkezni fog a következő eszközökkel: 1. Akár 85” méretű képet is vetíteni képes interaktív megjelenítő eszköz a hozzá tartozó, tanterem menedzsmentet támogató szoftverekkel. 2. A tanterem működtetését biztosító tanári laptop. 3. A tanulói munka támogatására legalább 10” képátlójú tabletek és a hozzá tartozó asztali állványok 4. A tabletek egyidejű töltését biztosító zárható töltő tároló szekrény. 5. LEGO eszközkészletek a szövegértés fejlesztésének támogatására.
 • Intézményünkből 11 fő pedagógus részt vesz az infokommunikációs technológia pedagógiai gyakorlatát elmélyítő képzésen, elősegítve ezzel a digitális oktatás és módszertanok disszeminációját.
 • GEOMATECH módszertani csomagok használatát elmélyítő képzésen, és a hozzá kapcsolódó online gyakorlaton 5 fő vesz részt
 • LEGO szövegértési használatát elmélyítő képzésen 5 fő vesz részt.
 • Vállaljuk, hogy az intézményi honlapunkon olvasható Digitális Fejlesztési Terv digitális módszertani elemei beépítésre kerülnek az általános iskola Pedagógiai Programjába.
 • Elvégezzük az intézmény honlapjának WCAG 2.0 AA7 szintű akadálymentesítését, amely a projekt megvalósítása során kötelező szemléletformáló kampányt, mint közösségi felület segíti.
 • A projekt két utolsó tanévében a választott tantárgy oktatása, a választott évfolyamokon és osztályokban előírt éves össz óraszám legalább 40%-ában digitálisan támogatva fog történni
 • A projekt során két alkalommal elvégezzük a pedagógiai módszertani csomagok kötelező beválás-vizsgálatát
 • A projekt során 2 alkalommal nyílt napot tartunk a szemléletformáló kampány keretein belül
 • A résztvevő szakmai megvalósítókat, illetve az intézmény digitális módszertani fejlesztését az utolsó két tanév teljes időtartama (20 hónap) alatt az Országos Szakértői Névjegyzéken szereplő szakértők felkérésével mentoráljuk
 • A projekt során 2 db workshop-ot szervezünk a digitális pedagógiai módszertan eredményeinek adoptálására, disszeminációjára
 • A bevont szakmai megvalósítók összesen 240 db digitális óravázlatot töltenek fel a Nemzeti Köznevelési Portál oldalára
 • Intézményi szinten biztosítjuk a rendszergazdai szolgáltatást