Arany János Református Gimnázium és Kollégium – üdvözlet a webhelyen!

Még nem lett létrehozva címlapra kerülő tartalom.

Igazgatói köszöntő

Áldás, Békesség!

Tisztelt Látogató!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a 466. tanévét kezdő Arany János Református Gimnázium és Kollégium oldalára látogatókat!

Kitüntetett év a 2023-as, hiszen 30 évvel ezelőtt, 1993. július 1-jén visszakapta a református gyülekezet a gimnáziumot Nagykőrös Város Önkormányzatától.

Ebben a nagy hagyományokkal rendelkező, rendkívül színes, mozgalmas diákéletet biztosító iskolában, szép esztétikai környezetben szolgálunk, tanulunk, nevelünk és oktatunk.

A Kőrösi Gimi családja egy összetartó közösség, egymásra figyelő és egymást tiszteletben tartó gyülekezet. A 400 diákot személyesen ismerő tanárok, a tantárgyukat mindenek felett szerető szaktanárok, elkötelezett, gondoskodó osztályfőnökök közössége. Az Arany Gimiben mindenkit erkölcsi, belső erő kötelez, hogy az iskola hírnevéhez méltó módon viselkedjék, tanulmányai során az egyéni képességeinek, tudásának legjavát adja. A kölcsönös felelősségvállalás, a nyitottság, az egyéni hitelesség különösen hangsúlyos ebben a nehézségekkel zajos külső világban.

Társadalmunkban nyilvánvaló az értékek szétesése, romlása. Egyre inkább az tapasztalható, hogy mindenki maga határozza meg, hogy mit tart jónak, helyesnek. A veszély állandó, az egyén értékmérői, értékítéletei manipulálhatóak.

Egyedül Isten igéje, az ő lénye, jelleme az eredeti mérce!

Az Arany János Református Gimnáziumban, a tanár-diák-szülő hármas szövetségében arra törekszünk, hogy az iskolában ne csak „valahogy”, „akárhogy” legyünk, hanem JELEN legyünk, teljes valónkkal, figyelmünkkel, hogy a Közösség örömét, a társaság, az együvé tartozás érzését, a pillanatokat megéljük, hogy hálásak tudjunk lenni minden napért, élményért.

Együtt hirdetve:

„Mi erősek pedig tartozunk azzal,
hogy az erőtlenek gyengeségeit hordozzuk,
és ne magunk kedvére éljünk.

Mindegyikünk a felebarátja kedvét keresse,
mégpedig annak javára és épülésére.”

(Róm 15,1-2)

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok Istentől megáldott tanévet!

 

                                                                                 Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea
                                                                                                     igazgató

Nagykőrös, 2023. szeptember 01.