Iskolánk múltja

A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium és Kollégium legfontosabb mérföldkövei:
 

 • Intézetünket a nagykőrösi Református Egyházközség alapította a város segítségével a XVI. sz. 2. évnegyedében.

          

 

 • Iskolánk egyik legfényesebb időszakát az 1848/49-es szabadságharcot követő években élte. Ekkor tanított itt Arany János kiváló tanártársaival, akik közül heten a Magyar Tudományos Akadémia tagjai voltak.

        

 

 • A református gimnáziumok közül először a mi iskolánkban érettségizhettek a diákok 1853-tól.

         

 • A gimnázium régi épülete, ahol annak idején Arany János is tanított, a századfordulóra már szűknek bizonyult. Ekkor építették - egy év alatt - a jelenleg is működő gimnáziumot, ahol 1901-ben indult meg a tanítás.

            

 

 • Iskolánk 1917-ben vette fel a halhatatlan költő nevét, Arany János.
   
 • 1927-ben, a reformáció ünnepén kapott az ősi iskola ifjúsága zászlót, hogy hazájához és egyházához tántoríthatatlan hűséggel mutassa a késő nemzedékeknek a helyes utat.
   
 • A Gimnázium az 1948. évi államosítást követően lelki álmát aludta, hogy 1993-ban újjászületve megkezdhesse a szeretet jegyében az örök értékekre épülő nevelést és tanítást.
   
 • 1992-93-as tanévtől a négyévfolyamos képzés mellett bevezetésre került a hat évfolyamos tehetséggondozó képzés.
   
 • 2001. július 1-jétől a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának gyakorló gimnáziumaként folyt a munka.
   
 • 2008-2013-ig intézményünk szakközépiskolai képzéssel és szakmunkásképzéssel is bővült.
   
 • A Euroexam partnerintézményeként nyelvvizsgáztató tanárok segítik az egyetemi felvételhez szükséges nyelvvizsga megszerzését.
   
 • Innovációs fejlődések közé tartozik, hogy iskolánk Facebook, Instagram oldallal rendelkezik, amit az AJRG MÉDIA TEAM tesz színessé nap mint nap.

                                           

 • 2020. nyarán teljes energetikai felújítás történt:

          100 egység napelem;

          teljes hűtés- és világítás korszerűsítés,

          7 vizesblokk teljes felújítása;

          összes nyílászáró cseréje;

Református nevelésünk alapelvei:

Elkötelezettség: A nemzeti kultúra időtálló értékeinek közvetítése;

Műveltség: Megbízható tudás megszerzése;

Igényesség: Felelősségtudat megerősítése, megbízhatóság, becsület, tisztesség erényének elmélyítése.