Alapítványról

Tálentum Alapítvány célja:

  • A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium Szakgimnázium és Kollégium tehetséges tanulóinak támogatása
  • az iskola tehetséges tanulóinak anyagi segítség nyújtása ösztöndíjak formájában, részben hozzájárulás bel- és külföldön szervezett nyelvtanfolyamokon, illetve bármilyen tehetséggondozó táborban, tanfolyamon való részvétel költségeihez
  • a tanulók támogatásán kívül az iskolai berendezési, oktatási eszközállományának gyarapítása, az épület állagának megóvására támogatás nyújtása, ha a befizetés erre a célra történik

Az alapítvány közhasznú célja:

  • az Alapítvány a 2011.évi CLXXV tv. (Civil tv.) szerint közhasznú tevékenységet folytat, melyek az Alapítvány létesítő okiratában szereplő cél szerinti tevékenységek: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, kiemelten tehetséges, de anyagiakban hátrányos helyzetű fiatalok képzésének, nyelvtanulásának támogatása
  • az alapítvány közhasznú tevékenysége egyezik az alapítvány céljával, azzal egyezzően nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés és kulturális tevékenységre vonatkozik

Az Alapítvány támogatását pályázat útján lehet elnyerni egy tanévben két alkalommal: októberben és februárban. A pályázatokat a háromfős kuratórium bírálja el, és ítéli meg az anyagi támogatás összegét figyelembe véve a tanuló iskolai előmenetelét, a közösségi munkában és hitéletben való részvételét.

Az alapítványt adományával bárki segítheti. Anyagi biztonságát elsősorban a szülők éves támogatása illetve az adók 1%-ának felajánlása teremti meg