Iskolánk jelene

Iskolánk jelene

    A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium és Kollégiumban keresztény nemzeti szellemben neveljük a tanulóinkat, megőrizve az iskola hagyományait úgy, hogy minél innovatívabb módszerekkel segítsük tudásuk bővítését. Tanáraink lelkiismeretes munkájának és szakmai felkészültségének köszönhetően kiváló alapokat nyújtunk ahhoz, hogy diákjaink művelt, tájékozott, keresztyén világnézetű, nemzetünkhöz és egyházunkhoz hű emberekként éljenek. A tehetséggondozásra is nagy gondot fordítunk, tanulóinkat rendszeresen készítjük fel különféle országos, megyei, városi tanulmányi versenyekre, vetélkedőkre, sportversenyekre, mindezt úgy, hogy az érettségi követelményeit mindvégig figyelemmel kísérjük. Iskolánkban négyféle képzéssel várjunk az általános iskolás tanulókat:

  •  hatévfolyamos tehetséggondozó, tehetségfejlesztő;
  •  négyévfolyamos magasabb óraszámú természettudományos képzés: matematika-informatika és biológia-kémia;
  •  négyévfolyamos általános kerettantervű képzésre.

Nagy hangsúlyt fektetünk mind az idegennyelv oktatásra mind az informatikai tudás elsajátítására. Iskolánk a Euroexam nyelvvizsgaközpont partnerintézménye, nyelvtanáraink nyelvvizsgáztatói képesítéssel rendelkeznek, ezzel is elősegítve a versenyképes nyelvtudás használatát. Intézményünk minden évben magas színvonalú felkészítést szervez az immár ICDL (korábban ECDL) vizsgákra, ezzel is hozzájárulva az érdeklődők digitális kompetenciájának tökéletesítéséhez.

A tárgyi tudás mellett fontos számunkra a gyerekek lelki feltöltődése hittanórákon, egyházi eseményeken és a csendesnapjainkon. Heti két órában református és katolikus hittanórákon vesznek részt felekezetüknek megfelelően.

Gimnáziumunkban színes diákéletet, szabadidős, kulturális és sportolási lehetőségeket is kínálunk minden korosztály számára.

A kor elvárásainak megfelelően teljes körű energetikai felújításra került sor a gimnázium épületében 2020-ban. Emellett a diákjaink jól felszerelt tantermekben mélyíthetik tudásukat. Minden teremben projektor, laptop, a modern oktatáshoz szükséges eszközök találhatóak.  A VEKOP illetve természettudományos pályázatoknak köszönhetően egyre több oktatási eszközzel bővül iskolánk, így eleget téve a XXI. századnak megfelelő nevelő-oktató munkának.

 

Soli Deo Gloria