Szakmai tapasztalatok

A természettudományok területén kiemelten sok lehetőséget kínál a VEKOP pályázat keretében
egész évben végzett továbbképzésünk. A mi csoportunkban biológia, kémia, informatika és földrajz
szakos kollégákkal hétről hétre fejlesztettük egymást mentorunk Csaláné Böngyik Edit maximális
támogatásával. Számos olyan lehetőséget ismerhettünk meg, amelyet azután a mindennapokba be
is tudtunk építeni. A videórészletek ezekbe a gyakorlati megvalósulásokba engednek betekintést. A
Geogebra, Redmenta, Quizizz, Quizlet, Kahoot, MolView, Clasmaker, Poly google, Podcast, Sutori
csak néhányat említve abból a módszertárból, amelyet most már napi szinten tudunk alkalmazni
és a veszélyhelyzet alatt erre az ismeretre támaszkodva folytatni tudtuk a minőségi oktatást. A
videóban Bálint Zoltánné kémia óráiba, Kocsis Szilvia földrajz óráiba és Mari László informatika
óráiba nézhetnek bele még tantermi körülmények között.

https://youtu.be/DBXSDyj6_xM

A matematika szakos tanáraink Póta József segítségével mélyítették el tudásunkat a „GEOMATECH
Digitális tanítási gyakorlat képzés“ keretében. Sok olyan lehetőséget ismertek meg, amelyet
beépítettek a mindennapi oktatásba. Az alábbi videórészletek bemutatják, hogy mely
programokat, weboldalakat alkalmaztak a gyakorlatban is: GeoGebra, Redmenta, LearningApps,
Okosdoboz, Kahoot.

https://youtu.be/i0Aeuh-r2OI

A humán szakos pedagógusaink beszámolója:
- A diákok örömmel fogadták a Lego eszközöket, szívesen használták őket, jó hangulatban teltek az
órák.
- Az építés hosszabb időt vesz igénybe, érdemes egy témakör vagy anyagrész végére tenni.
- Szívesen használják a story visualizert, nagyon ötletes, kreatív képregényeket készitettek az adott
műhöz, témakörhöz. (ingyenesen letölthető a program)
- Fejleszti a szóbeli kifejezőkészségüket, ami fontos az egyéb szóbeli megnyilatkozásokra való
felkészítéshez.
- Irodalmi művek feldolgozásán kívül másra is lehet hasznàlni. Volt olyan foglalkozás, ahol az volt a
feladatuk, hogy megadott témát kellett kifejteni, megoldással együtt. Például konfliktusok voltak
középpontban (diák-diák, szülő-gyerek, tanár-diák és párkapcsolati konfliktus), és a diákok találták
ki és illusztrálták legóval az adott témán belüli konkrét helyzetet és annak megoldását, majd ezt
osztály szinten is feldolgozták.
- Sok diák nem rendelkezik megfelelő kézügyességgel, ez kiderül pl. egy faliújság elkészítésénél. A
legozás viszont fejleszti a finommotorikát.
- Akik keveset vagy nem olvasnak, fejleszti a képzelőerőt.