Nyílt óra, 2020. február 10.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

 

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

IDŐPONT:

2021. február 10. (szerda) 13.30

HELYSZÍN:

Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium, 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6.

TÁRGY:

Nyílt nap

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

 

Cél: A nyílt nap alkalmával órarészletek, jó gyakorlatok, a beszerzett eszközök kerültek bemutatásra. Ez az esemény a szemléletformáló kampány szerves része. E rendezvény célja, hogy olyan, a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő programokat valósítson meg, amelyek elterjeszthetők a teljes köznevelési rendszerben a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése, az IKT használat erősítése és elsősorban a digitális és egyéb kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében.

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, bevont pedagógusok, tantestület tagjai

A megvalósult szakmai feladat leírása, értékelése, tapasztalatok:  A rendezvény elején Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató köszöntötte a résztvevőket.

Áldás, Békesség!

Tisztelt Igazgató Urak! Kedves Pedagógustársaim!

A nagykőrösi Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nevelőtestülete és diákközössége nevében szeretettel köszöntöm a

Digitális környezet a köznevelésben,Egyenlő eséllyel a digitális környezetben

elnevezésű projekt tagjait a nyílt napunkon!

A 118 éves épületünk történelmi jelentőségű, teljes energetikai felújítás után, szeretettel várja a digitális térben, a bemutató óráinkra a tisztelt Szolgatársakat.

Intézményünk sajátos helyzetéből fakadóan november 11. óta személyes jelenléttel a 7-8. osztályt tanul, a 9-12. évfolyam óráit online tartjuk, felkészültebben, szervezettebben, új digitális tartalmak, módszerek felhasználásával, a tavalyihoz képest!

Bízom benne, hogy a konzorcium egyetlen középiskolájaként jó példával szolgálnak kiváló kollégáim a szakértelmükkel, emberként és pedagógusként.

Kívánok minden résztvevőnek jó egészséget, türelmet és alázatot a mindennapokhoz, a ma délutánhoz pedig inspiráló pillanatokat, hasznos ismeretszerzést!

 

Áldás, Békesség Sámuel igeversével:

„Mindeddig megsegített minket az Úr! (1Sám 7,12)

 

Ezt követően bemutató órát láthattak a részt vevők: Aldehidek tulajdonságai és kimutatása (10. évfolyam)címmel, majd  prezentáció következett: Mit? Miért? - digitális feladatok használata a kémiaoktatásban, Bálint Zoltánné szakmai megvalósító előadásában.

A kávészünet lehetőséget biztosított a felfrissülésre, a résztvevők spontán beszélgetésére.

A bemutató órán Kocsis Szilvia szakmai megvalósító tanárnő demonstrálta a megjelenteknek – Az újonnan alkalmazott digitális módszertant, digitális eszközök tanórai alkalmazását. A bemutató óra anyaga: Gázbolygók (9. évfolyam). Tanítási órájában változatosan jelent meg a digitális kompetenciafejlesztés. Egyrészt a pedagógus digitális feladatkészítő tevékenységéről kaptunk képet –Redmenta, Quizziz-, másrészt a tanulók tanulási folyamatba illeszkedően laptoppal, tabletekkel dolgoztak. Az ezt követő prezentációban  A digitális földrajz középiskolai lehetőségeiről tartott előadást a tanárnő.

Bartáné Járó Anita szakmai vezető megköszönte a szakmai megvalósítók lelkiismeretes munkáját. Hozzászólásában elmondta, hogy a 21. századi képességek közé tartozik a kreativitás és innováció, információs műveltség, technológiai műveltség, kritikai gondolkodás, vezető készségek és felelősségvállalás, kommunikáció és együttműködés, társas és multikulturális készségek, rugalmasság és alkalmazkodóképesség, kezdeményező készség és önirányítás, valamint az ellenőrizhetőség. Ezen képességek a modern 21. században szinte elengedhetetlenek a munkavállalásban vagy szimplán az életben való boldogulásban. Abban, hogy a következő generáció mindezeket el tudja sajátítani, a tanároknak hatalmas szerepe van, és talán ez az egyik legnagyobb felelősségük, hogy olyan nemzedéket tanítsanak ki, akik majd sikeres felnőtté válnak.

Összességében: A nyílt óra rendezvény biztosította a pedagógusok szemléletformáló attitűdváltását. A digitális módszertani csomag alkalmazásának tapasztalati átadására megteremtődött a lehetőség. A beszerzésre került eszközök funkcionálisan, napi szinten jelen vannak a tanítás-tanulás folyamatában.