In memoriam Jauch József

Fájdalomtól megtört szívvel búcsúzunk

Jauch József
Tanártársunktól

„A felülről való bölcsesség
először is tiszta, azután békeszerető, méltányos,
engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes,
nem részrehajló és nem képmutató.”

(Jakab 3,17)

 

A nagykőrösi Gimnázium Nagy Tanári Karából megtért Teremtőjéhez Jauch József TANÁR ÚR, kinek életműve, személyes és szakmai életútja nekünk, itt maradóknak, kollégáknak, tanítványoknak, szülőknek, barátoknak örök példa és iránytű marad.

Jauch József matematika-fizika szakos középiskolai tanár 1970-ben végzett a Szegedi József Attila Tudományegyetemen. Pályakezdésétől halála napjáig, 52 éve, a nagykőrösi Arany János Gimnázium tanára. Szolgálatának, élethivatásának helyszíne mindvégig a Középiskola, azon belül is ugyanaz a szaktanterem volt az 1. emeleten.

A több, mint öt évtizedes tanári pályafutása során mindvégig sikerrel alkalmazkodott a kor kihívásaihoz, az iskola fenntartóváltásaihoz, a tagozatok megújulásához.

Kollégáit mindig tisztelte, általános megbecsülés, szeretet és elismertség övezte a nevelőtestületben. Közösségépítő tevékenysége meghatározó volt.

Vidámsága, jó kedélye, humora, csavaros észjárása, elmés megjegyzései a társaság középpontjába emelték Őt.

Rendkívül tapasztalt, segítőkész, együttműködő tanártársként ismertük meg.

Közel 3 évtizedig vezette a matematika munkaközösséget, irányította, pedagógiai és szaktudományos tanácsokkal, tudásmegosztó továbbképzésekkel, mentorálással, helyi tanterv kidolgozásával segítette a kollégáit.

Az iskolavezetés mindig számíthatott bölcsességére, hatalmas emberismeretére, szakmai kiválóságára.

1970 és 2000 között osztályfőnökként is óvó-féltő, gondoskodó szeretettel nevelte-oktatta a növendékeit. Színes közösségi életet szervezett számukra, felejthetetlen élményekkel.

Az 1970-es években szakértőként tagja volt annak a 10 fős Országos Bizottságnak, amely kidolgozta a matematika tananyag reformját, több évtizedre meghatározva a tantárgy tanítási koncepcióját.

Több ezer fiatal pályaorientációját segítette eredményes felkészítő munkájával.

A felsőoktatásba történő sikeres felvételt követően tanítványai híres és megbecsült orvosok, mérnökök, egyetemi tanárok lettek. De legalább annyira büszke volt a többi tanítványára is, kiknek nevét megjegyezte. Megannyi kiművelt emberfő köszönheti neki tudását, motivációját, a pozitív életszemléletét. Volt diákjaival – kivétel nélkül – rendkívül jó volt a kapcsolata, éljenek az USA-ban, Európa más országaiban, vagy Magyarországon. Mérhetetlen tisztelettel, szeretettel, örökifjú felfogással fordult diákjai felé. Óráin a magas követelmények ellenére is humorral átszőtt, oldott légkör uralkodott.

Végzőseit nem csupán a matematika tudományára, de az ÉLET-re is tanította, az alázatra, a szorgalomra nevelte. A digitális munkarendben is jól boldogult, videóra rögzített órái fennmaradnak az örökkévalóságnak.

Tanári tehetséggondozói munkája túláradt a Gimnáziumok közötti szakmai versenyeken, felkészítéseken. Nagykőrös Város vezetése megbízta a település legkiválóbb, matematika iránt érdeklődő diákjainak szervezett tehetséggondozó szakkör mentori-vezetői feladataival, melyet több éven át sikeresen ellátott. 2008-ban Nagykőrös Város Önkormányzata a Nagykőrösért Kitüntető Címet adományozta számára.

Generációkon átívelő tanári életpályája, rendíthetetlen és kitartó munkabírása, fegyelmezettsége, elhivatottsága, a 2007-ben történt nyugdíjba vonulása után sem halványult. Reggelente, miután unokáinak elvitte a finom, friss reggelit, a templom 7 órai harangzúgása már a Gimnázium épületében találta egészen 2021. szeptember 15-ig, amikor az első óra közben, a katedrán, jellegzetes fehér köpenyében rosszul lett. Azóta ágyhoz kötötten töltötte mindennapjait szerető családja körében, s éjjelente, álmában, tanított...

Hazájához, a magyar nemzethez, egyházához hű, keresztény-konzervatív gondolkodású, hitét megvalló és gyakorló emberként személyes példával áll a tanulói és tanári közösség előtt.

A Magyar Katolikus Egyház által, Nagykőrösön létrehozott Katolikus Általános Iskola Alapítótagjaként és 3 évig igazgatójaként szolgált, a gimnáziumi főállása mellett. Tevékenységét Szent Gellért-díjjal jutalmazták.

Feleségével, Mikó Margit matematika-fizika szakos tanárnővel 1970-ben kötött boldog házasságot. Két gyermekük született, 1974-ben György, majd 1977-ben Judit. Dolgos mindennapjaikat a 6 unoka aranyozta be.

Jauch József TANÁR ÚR 52 évig tartó pályafutása, életútja követendő példakép mindannyiónk számára.

Alázatossága, szerénysége, hatalmas tudása emberi nagyságát jellemezte. Személyisége, pedagógusi egyénisége, szakmai tevékenysége, több ezer, a nagykőrösi Arany János Gimnáziumban érettségizett diák nagyrabecsülését, őszinte tiszteletét, szeretetét érdemelte ki.

Tisztelt Tanár Úr!

Nyugodj békében, soha nem felejtünk és emlékedet megőrizzük!

Az Arany János Református Gimnázium, Technikum és Kollégium nevelőtestülete, alkalmazotti és diákközössége nevében a Feltámadás hitével búcsúzom:

  Dr. Cziráné Dr. Kőházi-Kis Tímea
  tanítvány, kolléga, igazgató

 

Nagykőrös, 2023. január 16.