GEOMATECH

A VEKOP 7.3.3.-17-2017-00004 projektet megvalósító

Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium pedagógusai részt vettek

 a

@Látható matematika 60 órás pedagógus továbbképzésen és a   GEOMATECH @Látható természettudomány 60 órás pedagógus továbbképzésen.

 

A VEKOP-7.3.3-17-2017-00004 azonosító számú projekt pedagógiai-módszertani elemekhez kapcsolódó pedagógus képzések megvalósítására is irányul.

A projektben szükséges a támogatott intézmények (iskolák) bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen való részvételének megszervezése és lebonyolítása.

Kiemelt feladat az érintett pedagógusok digitális kompetenciáinak fejlesztése elsősorban az összeállított vagy választott digitális pedagógiai módszertani csomagokkal összhangban.

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a középiskolában oktató pedagógusokat megismertesse a GEOMATECH projekt keretében létrehozott, a GeoGebra szoftver segítségével támogatott, digitális tananyagegységekkel, a GEOMATECH portálban és online feladatgyűjteményben rejlő, az órai munkájukat és az otthoni felkészülésüket hatékonyan támogató, korszerű lehetőséggel.

Továbbá, hogy annak sikeres elvégzésével a résztvevő képes legyen saját tanítási stílusához és a diákok tanulási igényeihez illeszkedően a GeoGebra szoftvert önállóan használni; a GEOMATECH projekt keretében létrehozott digitális tartalmakat alkalmazni, saját képzési gyakorlatába illeszteni, azokat személyre szabni és új interaktív tartalmakat létrehozni; az átadott módszertanok segítségével a tanulók motivációját erősíteni és fenntartani, valamint a tanulók matematikához és a kapcsolódó tudományokhoz való pozitív hozzáállását erősíteni.