2. Workshop, Tápiószőlős

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

IDŐPONT:

2020. január 15. (szerda)

HELYSZÍN:

Községi Faluház Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 3.

TÁRGY:

Workshop - Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

Cél: Pedagógusok közötti tapasztalatcsere az újonnan alkalmazott digitális pedagógiai módszertanról, digitális szemléletformálás

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, igazgatók, rendszergazdák, projektmenedzsment tagjai

A megvalósult szakmai feladat leírása, értékelése, tapasztalatok:

A workshop helyszíne – Az iskolaépület melletti községháza elhelyezkedése könnyű megközelíthetőségű helyszín. Az iskola rendezvényeinek gyakran ad otthont. Elegendő parkolási lehetőség volt a közelben. Tágas méretű teremben zajlott az esemény, a megfelelő számú ülőhely biztosított volt. A teremben kialakításra került a kerekasztal-beszélgetéshez szükséges tér is. A tiszta környezetben a fűtés, szellőzés maradéktalanul megvalósult. Rendelkezésre állt a megfelelő technikai felszereltség: a pulpitus, hangtechnikai eszközök: hangosító berendezés, vizuáltechnikai eszközök: projektor, vetítővászon, laptop, a kommunikációs infrastruktúra: telefon, internetkapcsolat. A teremben működött a ruhatár és a regisztrációs pult.

A workshop sikerét biztosító catering szolgáltatás magas színvonalon biztosította az ételt, italt.

            A regisztrációs pultnál megtörtént az érkező vendégek fogadása, regisztrációja.

Meghívott vendégek száma: 50 fő
Megjelent vendégek száma: 44 fő

A szakmai délután levezetője Bartáné Járó Anita. A vetítővásznon az Európai Unió arculatát mutató logó volt látható az alapdián, végig a rendezvény során.

A program kezdetén Bartáné Járó Anita üdvözölte a megjelent vendégeket.

  • Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgató asszonyát,Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszonyt.
  • A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Szegedi György urat, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszonyt.
  • A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Vas János Zoltán urat.
  • Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Dr Szenczi Árpád urat, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszonyt, Debreczeni János igazgatóhelyettes urat.
  • A projektet megvalósító pedagógusokat, rendszergazdákat, segítő munkatársakat
  • Németh Antal projektmenedzser urat
  • a DPMK képviseletében Sápi Anikó digitális mentort
  • a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatóját Bángi-Magyar Attila urat és munkatársát Csilléri Edit asszonyt
  • Reményi László internetbiztonsági előadó urat
  • Somogyi Ágnest, a projekt gazdasági vezetőjét

Köszöntés, megnyitó:

Szegedi György, a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója megnyitotta a rendezvényt. Igazgató úr bemutatta az iskola sokszínűségét, terveit. Sok erőt kívánt a pedagógusoknak a hétköznapokra és szakmai feltöltődést kívánt mindannyiuknak a délután folyamán.

A szakmai nap programjában szerepeltek az előadások, az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása, a Word Café módszerrel történő digitális módszertannal, digitális eszközökkel kapcsolatos tapasztalatátadás. A tervezett programpontok, tevékenységek magas színvonalon valósultak meg.

A World Café módszert bemutatta és a menetrendjét ismertette Bángi-Magyar Attila szakértő pedagógus. A World Café együttes gondolkodási- és beszélgetési módszer. A résztvevők megosztják egymással érzéseiket, gondolataikat, céljaikat, ötleteiket. Minden változás kulcspontja az elköteleződés a változás iránya és célja mellett. Az elköteleződés faktorai a bizalom és az egyetértés. E kettő csak akkor jöhet létre, ha a szervezeti keretekből kilépve, kötetlen és rugalmas térben tudnak az érdekeltek egymás szempontjaihoz közeledni. A közeledés megértésen keresztül történik - a megértés pedig a dialógusban formálódik. Így erősödik a bizalom is, amely áttör az egyes emberek fejében lévő - a változással szemben táplált - gátakon is. A pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása, a World Café tapasztalatainak összefoglalása rendkívül tartalmas formában valósult meg a rendezvényen.

Az 1. előadás Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás volt, melyet Merényi László előadó tartott. Az interaktív, gyakorlatias előadás hasznos, figyelemfelhívó tartalmával elgondolkodtató volt és még inkább felhívta a figyelmet a pedagógusok felelősségére e témakörben.

A 2. előadás áttekintés volt a projektben történtekről. Bartáné Járó Anita, a projekt szakmai vezetője beszámolójában ismertette a további feladatokat is.

Ezt követően bemutatókra került sor. Az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása gyakorlati tapasztalatokkal gazdagította a résztvevőket.

Az intézmény a projekt megvalósítására, a Digitális Pedagógiai Módszertani Központ által jóváhagyott és támogatott digitális pedagógiai módszertani csomagok kipróbálását és pedagógiai gyakorlatba való átültetését végzi a mindennapokban.

1. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért alsó tagozaton
A módszertani csomag megvalósítását 3 fő matematikát oktató tanító szakos pedagógus végzi.

2. Tankockákkal az eredményes matematika tanulásért felső tagozaton
A módszertani csomag megvalósítását 1 fő matematikát oktató tanár végzi.

3. Tankockák a természettudományos megismerés támogatására felső tagozaton
A módszertani csomag megvalósítását 2 fő természettudományos tanár végzi.

A szakmai megvalósító pedagógusok az újonnan alkalmazott digitális módszertan, digitális eszközök tanórai alkalmazását mutatták be alsó és felső tagozaton.                                    

A reflexió, a hozzászólás lehetőségével éltek a résztvevők. A látottakhoz, az elhangzottakhoz hozzászólva megerősítették, hogy munkájuknak része lett a digitális módszertan. Elmondták, hogy valóban mindennapi élő feladat hárul a pedagógusokra ezen a téren is. Köszönték, hogy segítette az előadó a tájékozottságuk bővítését. A témakör körüljárása javasolt nevelőtestületi ülésen is és szülői értekezleteken is. A digitális módszertan bevezetése körüli tapasztalatok megosztására a Word Café keretén belül került sor a szakmai megvalósítók között.  

Kötetlen beszélgetés keretében a pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása folytatódott. A rendezvény bezárása megtörtént a Jelenléti ívek és az Elégedettségmérő kérdőívek összegyűjtésével, a teremrend helyreállításával.

Köszönet a Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójának és a segítő munkatársaknak, hogy a rendezvény létrejöhetett, s köszönet az Educate rendezvényszervezőnek a lebonyolításhoz nyújtott segítségéért. 

Bartáné Járó Anita
szakmai vezető