3. Workshop, Nagykőrös

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

A PROJEKT CÍME:

„Egyenlő esélyekkel a digitális környezetben”

IDŐPONT:

2020.03.11.  

HELYSZÍN:

Nagykőrös, Hősök tere 6.

TÁRGY:

Workshop - Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium

PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA:

VEKOP-7.3.3-17-2017-00004

 

Cél: Pedagógusok közötti tapasztalatcsere az újonnan alkalmazott digitális pedagógiai módszertanról, digitális szemléletformálás

A tevékenységbe bevont célcsoport: szakmai megvalósítók, igazgatók, rendszergazdák, projektmenedzsment tagjai

A megvalósult szakmai feladat leírása, értékelése, tapasztalatok:

A workshop helyszíne – Az iskolaépület a város központjában helyezkedik el,  könnyű megközelíthetőségű helyszín. Elegendő parkolási lehetőség volt a közelben. Tágas méretű teremben zajlott az esemény, a megfelelő számú ülőhely biztosított volt. A teremben kialakításra került a kerekasztal-beszélgetéshez szükséges tér is. A tiszta környezetben a fűtés, szellőzés maradéktalanul megvalósult. Rendelkezésre állt a megfelelő technikai felszereltség: a pulpitus, hangtechnikai eszközök: hangosító berendezés, vizuáltechnikai eszközök: projektor, vetítővászon, laptop, a kommunikációs infrastruktúra: telefon, internetkapcsolat. A terem mellett működött a ruhatár és a regisztrációs pult.

A workshop sikerét biztosító catering szolgáltatás magas színvonalon biztosította az ételt, italt.

            A regisztrációs pultnál megtörtént az érkező vendégek fogadása, regisztrációja.

Meghívott vendégek száma: 45 fő

Megjelent vendégek száma: 26 fő

 

A szakmai délután levezetője Bartáné Járó Anita. A vetítővásznon az Európai Unió arculatát mutató logó volt látható az alapdián, végig a rendezvény során.

      A program kezdetén Bartáné Járó Anita üdvözölte a megjelent vendégeket.

 • Az Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium igazgató asszonyát,Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató asszonyt.
 • A Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Szegedi György urat, Tanács Edit igazgatóhelyettes asszonyt.
 • A Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Vas János Zoltán urat.
 • Az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóját, Dr Szenczi Árpád urat, Kósa Zoltánné igazgatóhelyettes asszonyt, Debreczeni János igazgatóhelyettes urat.
 • A projektet megvalósító pedagógusokat, rendszergazdákat, segítő munkatársakat
 • Németh Antal projektmenedzser urat
 • a DPMK képviseletében Sápi Anikó digitális mentort
 • a Domini Cani Kft. ügyvezető igazgatóját Bángi-Magyar Attila urat és munkatársát Csilléri Edit asszonyt
 • Somogyi Ágnest, a projekt gazdasági vezetőjét
 • a DPMK képviseletében Horváth Ádám divízióvezető, digitális oktatási szakértő urat
 • Göcs László urat, a Neumann János Egyetem tanárát, informatikai igazságügyi szakértőt
 • az Educate Rendezvényszervező ügyvezető igazgatóját, Balázs Angelika asszonyt/Bene Zsuzsannát

 

PROGRAM:

REGISZTRÁCIÓ

Köszöntés: Nagytiszteletű Szabó Gábor lelkészelnök

Igazgatói megnyitó - Dr Cziráné Dr Kőházi-Kis Tímea igazgató

Az ország egyik legrégebbi múltra visszatekintő, országosan ismert középfokú köznevelési intézményt mutatta be az igazgató asszony.

Horváth Ádám digitális oktatási szakértő, a Digitális Jólét Nonprofit Kft. szervezeti egységeként  működő Digitális Pedagógiai Módszertani Központ divízióvezetője. Részt vett Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának kidolgozásában, meghatározó szerepet vállalt és vállal az oktatás digitális átállását támogató projektekben.

Internetbiztonsági és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő előadás - Göcs László a Neumann János Egyetem tanára, informatikai igazságügyi szakértő

A digitális világ biztonságos használatáról, az internet és az informatikai biztonságáról beszélt. A téma mai korunkban egyre aktuálisabb, hiszen a fiatalabb és idősebb korosztály egyaránt érintett. S ki van téve a nem kívánt, adott esetben káros tartalmak hatásainak.

Reálisan digitálisan avagy hasznosítható tartalmak a tanórán– Sápi Anikó DPMK digitális mentor 

Körünkben üdvözölhettük Sápi Anikó digitális mentorasszonyt. Köszönet, hogy tudásával, tapasztalatával támogatja folyamatosan a projekt rendezvényeit. A digitális pedagógia módszertanának népszerűsítését, elterjesztését célzó előadásai gazdag módszertani kultúrát vonultattak fel.

Bemutatók: Az újonnan alkalmazott digitális módszertanok, digitális eszközök tanórai alkalmazásának bemutatása – Prezentációk: Suba Csaba, Kálmánné Faragó Adél, Kocsis Szilvia szakmai megvalósító pedagógusok által.

-A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez választott csomagok használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazás kipróbálása az alábbi területeken zajlik:

GEOMATECH – Interaktív, digitális matematikai feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára.

GEOMATECH – Interaktív, digitális természettudományi feladat- és tananyagrendszer középiskolások számára

Szövegértés fejlesztése középiskolában a LEGO® StoryStarter csomag alkalmazásával

Kerekasztal beszélgetés az előadások és óra bemutatók témáiról.

Pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása.

-ZÁRÓ rész: köszönet a rendezvényt szervező Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium közösségének, az   Educate Rendezvényszervezőnek. Kívánom, hogy a projektben megfogalmazott céljaink eléréséért közösen, sikeresen dolgozzunk tovább. Erősödjön a XXI. század követelményeihez igazodó kompetenciafejlesztés. A digitális esélyegyenlőséget megteremtő infrastruktúra fejlesztés szolgálja tanítványaink fejlődését. A digitális pedagógiai módszertanok intézményi szintű és hálózatos fejlesztése érdekében kívánom, hogy további együttműködés keretében osszuk meg egymással tapasztalatainkat, segítsük egymás és kollégáink digitális kompetenciáinak fejlődését. Kérem, hogy kötetlen beszélgetés formájában még legyenek együtt. Kerekasztal beszélgetés: Pedagógusok közötti tapasztalatcsere, a jó gyakorlatok megosztása